DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
Projekta nosaukumsProjekta realizācijas laiks
Pētniecības infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un institucionālās kapacitātes stiprināšana Daugavpils Universitātē01.12.2017. – 31.10.2020.
STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē01.12.2017. – 31.12.2020.
Jaunu luminiscentu savienojumu molekulārais dizains diagnostikas mērķiem01.03.2017. – 29.02.2020.
Uz metāla oksīdu nanostruktūrām bāzētas analītiskas molekulārās identifikācijas ierīces izveide biomolekulu noteikšanai01.03.2017. – 29.02.2020.
Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība12.01.2012. – 30.12.2015.
Uz biosaderīgām mikroshēmām balstītas augu selekcijas tehnoloģijas izstrāde01.01.2011. – 31.12.2013.
Daugavpils Universitātes starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšana01.11.2010 – 31.10.2013.
Eksperimentālās difrakcijas elementu tiražēšanas līnijas izveide un rentgendifraktometrijas iegāde14.03.2008. – 31.08.2008.
Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes labaratoriju iekārtu modernizēšana07.03.2008. – 07.08.2008.
Daugavpils Universitātes Inovatīvās mikroskopijas centra un Sistemātiskās bioloģijas institūta zinātniskās bāzes modernizēšana25.09.2007. – 24.04.2008.
Eksperimentālās difrakcijas elementu tiražēšanas līnijas izveide un rentgendifraktometra iegāde2008.
DU Bioloģisko resursu izpētes centrs15.03.2005 – 15.05.2007.
Daugavpils Universitātes Inovatīvās mikroskopijas Centra izveide2004. – 2006.