DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Studiju daļa

dalies:
drukā:

Studiju daļas galvenais darbības mērķis ir akadēmisko un profesionālo (pilna, nepilna laika) studiju koordinācija Daugavpils Universitātē.

DU Studiju daļas pamatuzdevums ir risināt vispārīgos jautājumus un kopējās studiju satura organizatoriskās problēmas, studiju procesa organizācijas un studējošo imatrikulācijas, uzskaites un eksmatrikulācijas jomā.

Studiju daļa apkopo un analizē priekšlikumus par studiju procesa organizāciju, pilnveidi un attīstību, organizē studijas reglamentējošo un normatīvo dokumentu sagatavošanu un to izpildes kontroli.

Studiju daļa sagatavo pārskatus par studiju norisi Daugavpils Universitātē un statistiskās atskaites par studentu personālsastāvu un studiju gaitu un iesniedz tos saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas grafiku.

Kontakti

Darba laiks – 8:30 – 17:00

Pusdienu pārtraukums – 12:00 – 13:00