DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
Andrejs Radionovs
metodiķis, lektors
Studiju daļa
Dabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte
Dabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte - Vides un tehnoloģiju katedra
Anita Kiričuka
Studiju daļas vadītāja, docente
Studiju padome
Studiju daļa
Dabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte
Dabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte - Vides un tehnoloģiju katedra
Ināra Sprūģe
Studējošo apkalpošanas speciāliste
Irēna Alika
Studējošo apkalpošanas speciāliste
Jolanta Semjonova
metodiķe
Studiju daļa
Matīss Ruskulis
metodiķis
Studiju daļa
Olga Ļivitina
metodiķe
Studiju daļa
Poļina Maļuhina
Mācību procesa organizators
Studiju daļa
Rita Gailuma
Studējošo apkalpošanas speciāliste
Svetlana Zelča
Studējošo apkalpošanas speciāliste
Velta Kuzmicka
Studējošo apkalpošanas speciāliste