DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
Andrejs Radionovs
metodiķis, lektors
Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte - Informātikas katedra
Studiju daļa
Anita Kiričuka
Studiju daļas vadītāja, docente
Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte - Fizikas un matemātikas katedra
Studiju padome
Studiju daļa
Ph.D.  Ilona Plaksenkova
pētniece, SKNC kvalitātes vadītāja
Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts
Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts - Biotehnoloģiju departaments
Ināra Sprūģe
Studējošo apkalpošanas speciāliste
Irēna Alika
Studējošo apkalpošanas speciāliste
Jolanta Semjonova
metodiķe
Studiju daļa
Matīss Ruskulis
metodiķis
Studiju daļa
Rita Gailuma
Studējošo apkalpošanas speciāliste
Svetlana Zelča
Studējošo apkalpošanas speciāliste
Velta Kuzmicka
Studējošo apkalpošanas speciāliste