DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Pieteikšanās un reģistrācijas maksa

Lūdzam reflektantu reģistrācijas maksu pārskaitīt uz Daugavpils Universitātes kontu (jāuzrāda bankas maksājums) *
Maksājuma mērķī obligāti jānorāda sekojošu informāciju: Reflektanta vārds, uzvārds, personas kods, reģistrācijas maksa studijām.
Lūdzam maksājumu veikt pirms reģistrācijas studijām.

* ir iespēja uz vietas Uzņemšanas komisijā samaksāt interneta bankā un izdrukāt maksājuma apliecinājumu (līdzi jābūt interneta
bankas pieejas datiem).