DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Kredīti

dalies:
drukā:

Studiju un studējošā kredīti studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem.

Studiju kredīts paredzēts studiju maksas segšanai.

Studējošā kredīts paredzēts studenta ikdienas vajadzībām studiju laikā.

Kredīta saņemšanai var pretendēt Augstskolu likuma 45. panta otrajā daļā minētais studējošais, kurš ir imatrikulēts Latvijas augstākās izglītības iestādes akreditētā un licencētā studiju programmā studijām grāda vai kvalifikācijas iegūšanai.

Ar 2022./2023. studiju gadu studentu kreditēšana notiek pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr. 231.

Vairāk informācijas Altum mājaslapā un Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā sadaļā Aktualitātes (21. aprīļa aktualitātes).

Informācija par studiju un/vai studējošā kredītiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu (līgumi ar banku slēgti līdz 2020. gada aprīlim):
Jānis Kudiņš
Starptautisko un sabiedrisko attiecību daļa
Vienības ielā 13, 215. kab.
t.: 654 25564
e-pasts: janis.kudins@du.lv