DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Stipendijas

dalies:
drukā:

DU stipendija

Daugavpils Universitātē stipendijas piešķiršanas kārtību nosaka

Uz stipendiju iespējams pretendēt visiem valsts budžeta finansētajās studiju vietās studējošiem studentiem, kuri sekmīgi nokārtojuši visus pārbaudījumus līdz kārtējās eksāmenu sesijas beigu datumam.

Iespējams saņemt vienu no šādām stipendijām:

  • minimālo (ikmēneša) stipendiju,
  • vienreizēju stipendiju.

Iesniegumus stipendijas saņemšanai studiju programmas apguvei (ikmēneša) jāiesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā no studiju semestra sākuma un vienreizējās stipendijas saņemšanai – līdz katra mēneša 5. datumam stipendiju pieteikumu sistēmā.