DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Doktorantu vasaras skola “Aktuālās pieejas un modernās tehnoloģijas Latvijas vēstures un kultūras mantojuma historiogrāfijā un avotpētniecībā”

20.06.2023
dalies:
drukā:

No 2023. gada 25. jūnija līdz 4. jūlijam notiks starptautiskā doktorantu vasaras skola “Aktuālās pieejas un modernās tehnoloģijas Latvijas vēstures un kultūras mantojuma historiogrāfijā un avotpētniecībā”. Vasaras skolu rīko Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūts sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Vēstures katedru. Vasaras skolu atbalsta Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Vasaras skolas laikā Rīgā un Daugavpilī Latvijas un ārvalstu zinātnieki vadīs teorētiskās un praktiskās nodarbības, iepazīstinot klausītājus ar aktuālajām pieejām vēstures avotu pētniecībā un historiogrāfijā. Darbnīcas notiks vairākos Latvijas muzejos, arhīvos, kultūras mantojuma un atmiņas vietās un institūcijās. Vasaras skolā kopā ar DU un LU KDSP “Vēsture un arheoloģija” studējošajiem piedalīsies doktoranti un docētāji no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Lielbritānijas, Ukrainas, Turcijas, Moldovas, Gruzijas, Uzbekistānas.

Sīkākā informācija un skolas programma pieejama šeit: https://www.lvi.lu.lv/en/about-us/news/detail-view/t/78373/

KDSP “Vēsture un arheoloģija” direktore DU

Dr. hist., prof. Irēna Saleniece