DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis

dalies:
drukā:

IZDEVUMA NUMURI


Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis ir starptautisks anonīmi recenzēts zinātnisks žurnāls un tiek izdots kopš 2001. gada (dibinātājs Dr. biol., Prof. Arvīds Barševskis). Tas tiek indeksēts ELSEVIERBiobase, Geobase;THOMSON REUTERSWeb of Science (Zoological Records, BIOSIS Previews), Thomson Master Journal ListCAMBRIDGE SCIENTIFICAL ABSTRACTSEntomology AbstractsCAB INTERNATIONALCAB Abstracts, Forest Science Database, AgBiotechNet, Animal Science Database, VetMed Resource, Leisure Tourism Database.

Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis tiek pieņemti manuskripti: orģinālie pētījumi, īsi zinātniski apraksti vai pārskati dažādās bioloģijas jomās. Prioritāri tiek publicēti darbi, kas saistīti ar faunu, floru, veģetāciju, bioģeogrāfiju, taksonomiju, ekoloģiju, dabas aizsardzību, un kas ir saistoši starptautiskai zinātniskai auditorijai.

Mūsu mēŗkis ir sniegr pienesumu bioloģijā jaunu teorētisko un empīrisko pētījumu veidā fundamentālajās un lietišķajās zinātnēs. 

!!! Nākošais manuskriptu iesniegšanas beigu termiņš ir 2022. gada 15. maijs.

!!! Saistībā ar pašreizējo situāciju Ukrainā Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis nepieņem publicēšanai manuskriptus, kuri autori pārstāv Krievijas vai Baltkrievijas institūcijas līdz situācijas maiņai.

ISSN: 1407-8953

Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis tiek izdots divas reizes gadā. Žurnāls tiek izdots papīra formātā, bet pieejams arī elektroniskā formātā.  Visi raksti Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis tiek publicēti angļu valodā.

Licence

Reģistrācijas Nr. 000702629; Reģistrācijas sertifikāta Nr. M 1072

DOKUMENTI:

Recenzēšanas process

Publicēšanas ētika (angliski)

Manuskriptu iesniegšana

Pieteikuma forma (angliski)

Vadlīnijas autoriem (angliski)

Manuskriptus jāsūta uz žurnāla redkolēģijas e-pastu: papers@biology.lv

Žurnāla adrese

Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis
Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 1A
Daugavpils
LV-5401
Latvija

Redkolēģijas ofisa kontakti

E-apsts: papers@biology.lv
Telefons: (+371) 654 25452

Starptautiska redkolēģija

Galvenais redaktors:

Arvīds Barševskis, Daugavpils Universitāte, LATVIA (darbības laiks 2001-2010)
Inese Kokina, Daugavpils Universitāte, LATVIA (darbības laiks 2016-2021)
Anna Mežaka, Daugavpils Universitāte, LATVIA (darbības laiks no 2022)

Asociētie galvenie redaktori:

Linas Balčiauskas, Dabas izpētes centrs, LIETUVA
Arvīds Barševskis, Daugavpils Universitāte, LATVIJA
Inese Kokina, Daugavpils Universitāte, LATVIJA
Uldis Valainis, Daugavpils Universitāte, LATVIJA

Asociētie redaktori:

Aleksander Anichtchenko, Daugavpils Universitāte, LATVIJA, entomoloģija, sistemātika, taksonomija
Pēteris Evarts – Bunders, Daugavpils Universitāte, LATVIJA, botānika, sistemātika, vaskulārie augi, dendroloģija, invazīvie augi
Analyn A. Cabras, Mindanao Universitāte, FILIPĪNAS, bioloģiskā daudzveidība tropos, koleopteroloģija
Muza Kirjušina, Daugavpils Universitāte, LATVIJA, parazitoloģija
Milton N. Medina, Mindanao Universitāte, FILIPĪNAS, bioloģiskā daudzveidība tropos, koleopteroloģija
Digna Pilāte, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, LATVIJA, molusku fauna, bioloģija un ekoloģija
Agnese Priede, Latvijas botāniķu biedrība, LATVIJA, veģetācija, augu sabiedrību klasifikācija, dabas aizsardzība, augu ekoloģija
Īzaks Rašals, Latvijas Universitāte, LATVIA, ģenētika, evolucionārā bioloģija
Alexey Shavrin, Daugavpils Universitāte, LATVIJA, taksonomija, koleopteroloģija
Ingrida Šauliene, Šauļu Universitāte, LIETUVA, augu fizioloģija, aerobioloģija, augu aizsardzība
Pavel Širka, Zvolenas Tehniskā Universitāte, SLOVĀKIJA, ekoloģija, sabiedrību ekoloģija, brioloģija
Vytautas Tamutis, Vytautas Magnus Universitāte, Kaunas, LIETUVA, Coleoptera fauna un ekoloģija, lauksaimniecības entomoloģija
Francesco Vitali, Luksemburgas Nacionālais Dabas Vēstures muzejs, LUKSEMBURGA, koleopteroloģija, fosilā entomoloģija.
Ave Suija, Tartu Universitāte, IGAUNIJA, lihenoloģija

Tehniskā palīdzība:

Māris Nitcis