DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Par mums

Humanitāro un sociālo zinātņu institūta misija ir veikt inovatīvus, starpdisciplinārus un sociāli aktuālus pētījumus humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Sadarbībā ar Latvijas un citu valstu institūcijām HSZI/IHSS pievēršas arvien jaunām pētniecības tēmām, īstenojot starpdisciplinārus pētījumus un apgūstot visjaunākās kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodes. Institūtā ir izveidota spēcīga pētnieciskā platforma, kas ir garantējusi sekmīgu iesaisti ES pētniecības programmas Apvārsnis 2020/Horizon 2020 projektos, kas nodrošina akadēmiskās pētniecības internacionalizāciju.