DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Reģionālais vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centrs

dalies:
drukā:

Kontaktinformācija

Vienības iela 13 – 402. kab.,
Daugavpils, LV-5401
E-pasts: vvtc@du.lv

Centra vadītājaMarina Rumjanceva

Reģionālais vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centrs (RVTC; Regionales Fortbildungszentrum für deutsche Sprache und Landeskunde (RFZ)) ir Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Svešvalodu katedras struktūrvienība, kuru izveidoja Vācu valodas katedras vadītāja asoc. prof. J. Mordašova un pirmais RVTC vadītājs, Roberta Boša fonda lektors J. Grabovskis (no 2000. līdz 2003. gadam). Centrs tapis ar Roberta Boša fonda, Gētes institūta Rīgā un DU finansiālu atbalstu un tika atklāts 2000. gada 16. oktobrī. No 2003. līdz 2006. gadam RVTC vadīja Roberta Boša fonda lektore A. Štrica.

Centra darbības pamatā ir jaunu zināšanu apguve, tāpēc logotipā ir iekļauts zināšanu simbols – atslēga.

RVTC galerija

Centra darbības virzieni

 • organizēt un koordinēt vācu valodas un kultūras tālākizglītības pasākumus Latgales reģiona skolās un augstskolās
 • popularizēt vācu valodu, literatūru un kultūru Latgales reģionā
 • pilnveidot un dažādot tālākizglītības piedāvājumus vācu valodas mācībspēkiem Latgales reģionā
 • izstrādāt un realizēt vācu valodu un kultūru popularizējošus pasākumus un projektus
 • veicināt interesi par vācu valodu, literatūru un kultūru Latgales reģionā
 • pilnveidot vācu valodas apguvi DU studējošajiem
 • veicināt Latgales reģiona jauniešu aktivitāti, organizējot izglītojošus, informatīvus un kultūras pasākumus
 • konsultēt vācu valodas mācībspēkus projektu plānošanā un realizēšanā
 • uzturēt kontaktus ar vācu valodas skolotājiem, vācu valodas skolotāju metodisko apvienību vadītajiem Latgales reģionā un skolu audzēkņiem
 • uzturēt sakarus ar Gētes institūtu Rīgā, Vācijas, Šveices un Austrijas vēstniecībām u.c. Latvijas un Vācijas institūcijām
 • veicināt sadarbību ar Latvijas un Vācijas fondiem un vācu valodu un kultūru popularizējošām organizācijām

Aktivitātes

 • tālākizglītības semināri un kursi vācu valodas mācībspēkiem un studējošajiem DU un Latgales reģiona skolās par aktuāliem tematiem metodikā, didaktikā un novadpētniecībā
 • tālākizglītības semināri un kursi Latgales reģiona vācu valodas mācībspēkiem un DU studējošajiem Vācijā
 • izstādes
 • vācu valodā rakstošo mūsdienu autoru lasījumi
 • mūsdienu vācu mūziķu koncerti
 • vācu valodas un kultūras popularizēšanai veltīti pasākumi – tematiski vakari, konkursi, radošas darbnīcas u.c.
 • mobilitātes projekti, satikšanās semināri, videokonferences, jauniešu apmaiņas projekti, jauniešu nometnes, skolēnu un studentu teātra festivāli u.c.
 • ekskursijas

RVTC bibliotēka

RVTC telpās ir izvietota plaša bibliotēka ar jaunāko metodisko un zinātnisko literatūru, daiļliteratūru, kā arī audio un videomateriāliem vācu valodā. Bibliotēka ir atvērta visiem interesentiem. Grāmatu un mediju izmantošana bibliotēkā uz vietas kā arī izsniegšana uz mājām ir bez maksas.

Bibliotēkas apmeklētājus lūdzam pievērst uzmanību izmaiņām bibliotēkas darba laikos, jo sakarā ar nodarbību norisi bibliotēkas telpās, apmeklētājiem tā nav pieejama.

Sadarbības partneri

 • Goethe-Institut Riga / Gētes institūts Rīgā (goethe.de/riga)
 • Robert Bosch Stiftung / Roberta Boša fonds (bosch-stiftung.de)
 • Deutsche Botschaft Riga / Vācijas vēstniecība Rīgā (riga.diplo.de)
 • Österreichische Botschaft Riga / Austrijas vēstniecība Rīgā (bmeia.gv.at/botschaft/riga)
 • Schweizerische Botschaft Riga / Šveices vēstniecība Rīgā (eda.admin.ch/riga)
 • DAAD Informationszentrum Riga / DAAD Informācijas centrs Rīgā (daad.lv)
 • Baltisch-Deutsches Hochschulkontor / Baltijas-Vācijas augstskolu birojs (hochschulkontor.lv)
 • Kontaktbüro Hochschulen Mecklenburg-Vorpommern / Baltijas-Vācijas augstskolu birojs (hochschulen-mv.lv)
 • Regionales Fortbildungszentrum für deutsche Sprache und Landeskunde Kaunas (Litauen) / Reģionālais vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centrs Kauņā (Lietuva) (kaunas@takas.lt)
 • Deutsche Auslandsgesellschaft e.V. Lübeck / Vācijas Ārzemju biedrība Lībekā (deutausges.de)
 • Akademie Sankelmark, Europäische Akademie Schleswig-Holstein und Academia Baltica / Zankelmarkas akadēmija (eash.dewww.academiabaltica.de)

Pasākumi

 • Kopš 2012. gada kopā ar sadarbības partneriem RVTC rīko pasākumu ciklu „Vācu kultūras pavasaris Daugavpilī” – virkne aizraujošu ar izglītību, literatūru, mākslu un mūziku saistītu pasākumu, tostarp koncerti un konkursi, izstādes un lasījumi, kas rosina interesi par vācu valodu un vācu valodā runājošajām zemēm
 • Muzikāli lasījumi Terezienštates geto ieslodzīto mākslinieku atbrīvošanas 70. gadadienas piemiņai (maijs, 2016)
 • Plakātu izstāde „Literatūra iemūžina mirkli: Makss Frišs, 1911.–1991. gads” (aprīlis, 2016)
 • Izstāde „Vācu literatūra bērniem un jauniešiem” (aprīlis, 2016)
 • Konkurss „Ceļojums caur vācvalodīgajām zemēm” 6.–9. klašu skolēniem (aprīlis, 2016)
 • PII un sākumskolu audzēkņu radošo zīmējumu konkurss „Mana vācu valodas Ābece” (aprīlis, 2016)
 • Vācu valodas un kultūras vasaras skola jauniešiem „Vācu piemiņas vietas Daugavpilī” (2015), „Vācu muižnieku pēdās Daugavpils apkaimē” (2016)
 • Lekcija „Krievijas komplekss Vācijā un Ukrainas krīze. Vēsture un tagadne”, vadīja Gerds Koenens (oktobris, 2015)
 • Vācu roka un popmūzikas vakars „Applaus, Applaus” (oktobris, 2015)
 • Studentu tikšanās un ekskursija ar Konrāda Adenauera stipendijas stipendiātiem politiski vēsturiska studiju brauciena Latvijā ietvaros (septembris, 2015)