DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Lituānistikas centrs

dalies:
drukā:

Kontaktinformācija

Vienības iela 13 – 306. kab.,
Daugavpils, LV-5401
E-pasts: lvk@du.lv, vilma.saudina@du.lv

Centra vadītājaVilma Šaudiņa

Lituānistikas centrs dibināts 2016. gada 26. janvārī un ir Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Latviešu valodas katedras struktūrvienība.
Lituānistikas centra darbības mērķis ir veicināt un attīstīt interesi par Lietuvu, lietuviešu valodu, literatūru un kultūru un padziļināt Latvijas un Lietuvas baltistu sadarbību.
Lituānistikas centrs tapis ar Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtā finansējuma atbalstu (IZM rīkojums Nr. 366 no 14.07.2015. par līdzekļu piešķiršanu, lai nodrošinātu zinātnisko darbību universitāšu latviešu filoloģijas, baltu filoloģijas un vēstures studiju programmās 2015. gadā).

Centra darbības virzieni

  • attīstīt un uzturēt kontaktus ar Lietuvas augstskolām un zinātniskajām institūcijām, ar lietuviešu valodas docētājiem Latvijas un citu valstu augstākajās izglītības iestādēs;
  • iesaistīties kopprojektos ar Lietuvas augstākās izglītības iestādēm un lituānistikas centriem citās valstīs;
  • sniegt konsultācijas par lietuviešu valodas jautājumiem;
  • motivēt studējošos un docētājus iesaistei apmaiņas sadarbības programmās ar Lietuvas augstākās izglītības iestādēm;
  • realizēt apmaiņas sadarbības programmās gūto atziņu pārnesi uz studiju procesu un sabiedrību.

Aktivitātes

  • Sadarbība ar Lietuvas muzejiem (dalība Zarasu novada muzeja konferencē, 2016).
  • Dalība projektos („Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo institucijų bendradarbiavimo stiprinimas” Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002) (2015–2019).
  • Partnerības līgums ar biedrību „Latgolys Studentu centrs” (noslēgts 30.01.2017).
  • Lietuvas Republikas neatkarības dienai veltīti pasākumi u.c.