DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

STUDĒJOŠO SERVISA CENTRS

dalies:
drukā:

DU Studējošo servisa centrs ir izveidots 2008. gada 4. novembrī, un tā pamatuzdevums ir Daugavpils Universitātes studējošo informēšana par aktuālajiem jautājumiem, kā arī konsultāciju un pakalpojumu sniegšana.

SSC funkcijas:

  • Izsniegt studējošajiem izziņas (bankai, Valsts ieņēmumu dienestam un citām iestādēm par to, ka mācies DU, kā arī izziņas par mācību atvaļinājumiem, bakalaura un maģistra darbu izstrādi un aizstāvēšanu u.c.) ;
  • Izsniegt studējošajiem noslēgtos studiju līgumus;
  • Konsultēt studējošos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesu, ārpusstudiju aktivitātēm un dienesta viesnīcām;
  • Piedalīties informatīvo pasākumu rīkošanā (karjeras dienas, izglītības izstādes, u.c.);
  • Uzklausīt, apkopot studējošo priekšlikumus un nodot atbilstīgajām struktūrvienībām.

KONTAKTI

Kontaktinformācija:
Adrese: Vienības iela 13, 125. un 128. kab.
Tālrunis: 65420383, 65425297, 65428629
E-pasts: ssc@du.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: plkst. 08.30 – 12.00 un plkst. 13.00 – 17.00