DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

ERASMUS+ Projekts līdz 2014. gada 30. septembrim

dalies:
drukā:

Mūžizglītības programma ERASMUS ir Eiropas Kopienas izglītības programma Augstākās izglītības studentiem, pasniedzējiem un iestādēm. Programma tika ieviesta 1987.gadā ar mērķi paaugstināt studentu mobilitāti Eiropas sabiedrībā un vēlāk arī Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, kā arī kandidātvalstīs Turcijā un Horvātijā.

ERASMUS programma veicina studentu un pasniedzēju mobilitāti un paaugstina starptautiskos sadarbības projektus starp Eiropas universitātēm. Pašlaik programma aptver deviņdesmit procentus no Eiropas augstākās izglītības iestādēm.

ERASMUS attīstījās kā izglītības programma. Daudziem Eiropas universitāšu studentiem programma dod iespēju pirmo reizi izbaudīt studiju un prakses iespējas citā valstī. Līdz šim vairāk nekā 1,5 miljoni studentu ir izmantojuši Erasmus grantus un Eiropas Komisija cer, ka līdz 2013. gadam šis skaitlis sasniegs 3 miljonus.

Uz doto brīdi DU ir noslēgti 134 sadarbības līgumi 20 Eiropas Savienības valstīs. Ar DU partneruniversitāšu sarakstu var iepazīties sadaļā DU partneruniversitātes un iekļautās studiju jomas.


Erasmus studijas

Erasmus prakse

Akadēmiskā personāla mobilitāte

Personāla mobilitāte

ERASMUS pieredzes stāsti

Pieteikšanās termiņš STUDENTIEM 2012./2013. studiju gada
rudens semestrim ir 2013. gada 15. marts
pavasara semesterim ir 2013.gada 15.septembris

Pieteikšanās termiņš AKADĒMISKAJAM PERSONĀLAM UN PERSONĀLAM 2012./2013. studiju gadam ir 2013. gada 30. aprīlis.

Kontaktinformācija:
ERASMUS programmas koordinatore
Inese Hodanova
Vienības iela 13-2. kab.
Tālrunis/fakss: +371 654 21606
Mob.tālr.: +371 26078272
E-pasts: inese.hodanova[at]du.lv

Vairāk informācijas par ERASMUS programmu Latvijā šeit

Daugavpils Universitātes Erasmus ID kods: LV DAUGAVP01
Daugavpils Universitātes Erasmus hartas numurs:
 70377-IC-1-2007-1-LV-ERASMUS-EUCX-1

5054-5627-n