DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

STARPTAUTISKO UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU DAĻA

dalies:
drukā:

Daugavpils Universitātes (DU) Starptautisko un sabiedrisko attiecību daļa (SSAD) ir patstāvīga struktūrvienība, kuras pamatuzdevumi ir DU starptautisko sakaru nodrošināšana, DU atpazīstamības veicināšana un informācijas apmaiņas koordinēšana, DU studējošo informēšana, ārvalstu studentu piesaiste, konsultāciju un pakalpojumu sniegšana par dažādiem jautājumiem.

Kontaktinformācija:

Adrese: Vienības iela 13 – 215
Tālrunis: 654 25564
E-pasts: ssad@du.lv

JĀNIS KUDIŅŠ
Rektora vietnieks attīstības jautājumos
Mob: 26142333
Email: janis.kudins@du.lv
LIENE LEIKUMA-RIMICĀNE
Galvenā speciāliste sadarības jautājumos
Mob. t.: 25920082
E-pasts: liene.rimicane@du.lv
JEĻENA TAMANE
Projektu vadītāja ārvalstu studentu piesaistes jautājumos
Mob. t.: 26114750
E-pasts: jelena.tamane@du.lv
OLGA MICKEVIČA
Sabiedrisko attiecību menedžere
Mob.t.: +371 27036288
E-pasts: olga.mickevica@du.lv

JEĻENA GRODŅA
Studējošo apkalpošanas speciāliste
Mob.t.: 28778291
E-pasts: jelena.grodna@du.lv