DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
11.04.2022
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitātes Vēstures un arheoloģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2022. gada 11. aprīlī

MAIJA GRIZĀNE

aizstāvēja promocijas darbu „Pareizticība un vecticība: starpkonfesionālā integrēšana Vitebskas guberņas rietumu apriņķos 19. gs. beigās – 20. gs. sākumā”.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr.theol., prof. Anita Stašulāne (Daugavpils Universitāte).

Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, atturas – 0. Ar Vēstures un arheoloģijas promocijas padomes lēmumu Maijai Grizānei piešķirts zinātniskais doktora grāds zinātnes doktore (Ph.D.) vēsturē un arheoloģijā.

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā, Parādes ielā 1, Daugavpilī.

Papildu informācija:
Zinātņu daļa
Tālr.: 654 25452
e-pasts: zinda@du.lv