DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
21.12.2021
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitātes Valodniecības un literatūrzinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2021. gada 21. decembrī

OLESJA ŅIKITINA

aizstāvēja promocijas darbu

„Irīnas un Leonīda Tjuhtajevu pasaku Zoki un Bada un  Zoku un Badas skola mākslinieciskā pasaule”.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr. philol. prof. Anna Stankeviča (Daugavpils Universitāte)

Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, atturas – 0. Ar Valodniecības un literatūrzinātnes promocijas padomes lēmumu Olesjai Ņikitinai piešķirts zinātniskais doktora grāds zinātnes doktore (Ph.D.) valodniecībā un literatūrzinātnē.

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā, Parādes ielā 1, Daugavpilī.

Papildu informācija:
Zinātņu daļa
Tālr.: 654 25452
e-pasts: zinda@du.lv