DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Pētniece Evita Badina turpina darbu pie anglofonās literatūras tulkojumu latviešu valodā

31.08.2022
dalies:
drukā:

No 2022. gada 1. jūnija līdz 2022. gada 31. augustam projekta “Tulkojumu literārais un politiskais diskurss totalitārisma apstākļos: anglofonā literatūra padomju Latvijā” (vienošanās Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/452) ietvaros pētniece Evita Badina turpināja darbu pie anglofonās literatūras tulkojumu latviešu valodā, kuri tapuši padomju Latvijā, literārā un politiskā diskursa izpētes un analīzes.Lai izprastu padomju varas ideoloģiskās nostādnes un vadlīnijas,  kas ietekmēja arī tulkojumu politiku, Latvijas Valsts arhīvātika uzsākta  Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas  un Latvijas PSR Kultūras ministrijas arhīvu pētīšana, turpinājās darbs pie oriģināldarbu un to tulkojumu salīdzinošās analīzes, kā arī pie paratekstuālu elementu izpētes (priekšvārdu un pēcvārdu analīze). Tika veikta iegūto datu  apkopošana un klasifikācija un iesākta tulkojumos atrasto  cenzūras piemēru bankas izveide.  

Projekta ietvaros no 22. līdz 25. jūnijam  pētniece piedalījās EST (Eiropas tulkošanas studiju) 10. kongresā “Advancing Translation Studies”, kurā bija iespēja gan darboties īpašās tematiskajās darba grupās, gan uzklausīt ziņotājus no dažādām pasaules valstīm par jaunākajām tendencēm un pētījumiem tulkojumzinātnē. Īstenotā pētījuma ietvaros īpaši vērtīga bija dalība  darba grupā “Re-thinking Research Ethics: Decolonizing Translation Studies?”, kuru vadīja profesors Braiens Džeimss Bajers (Brian James Baer). Kongresa laikā pētniece iepzinās ar Viļņas Universitātes ziņotājām, kuru referāts “Constructing collective identity through censorship in translation: ‘We’, ‘they’, and the fuzzy area in-between” sasaucās ar tēmām, kuras tiek apskatītas projektā “Tulkojumu literārais un politiskais diskurss totalitārisma apstākļos: anglofonā literatūra padomju Latvijā”. Zinātniskās diskusijas laikā  tika saņemts uzaicinājums pieteikties dalībai Viļņas Universitātes rīkotajā konferencē “Translation, Ideology, Ethics: Response and Credibility”, kura norisināsies 2022. gada septembrī. Patlaban pētniece izstrādā ziņojumu “Anglophone Literature in Soviet Latvia of the 1960s: Some Considerations on Ideology, Propaganda and Censorship”, ar kuru plāno piedalīties šajā konferencē.

Papildu informācija:

Angļu filoloģijas un translatoloģijas katedras pētniece Evita Badina

evita.badina@du.lv