DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

LICENCĒTA DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES, LIEPĀJAS UNIVERSITĀTES UN VENTSPILS AUGSTSKOLAS KOPĪGĀ DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA “VALODU UN LITERATŪRAS STUDIJAS”

31.10.2022
dalies:
drukā:

2022. gada 04. oktobrī notika nodibinājuma “Akadēmiskās informācijas centrs” Studiju kvalitātes komisijas sēde, kuras laikā tika licencēta Daugavpils Universitātes, Liepājas Universitātes un Ventspils Augstskolas kopīgā doktora studiju programma “Valodu un literatūras studijas” (programmas kods 51226).

Daugavpils Universitāti komisijas sēdē pārstāvēja Daugavpils Universitātes, Liepājas Universitātes un Ventspils Augstskolas kopīgās doktora studiju programmas “Valodu un literatūras studijas” direktore Dr.philol. MAIJA BURIMA.

Daugavpils Universitātes, Liepājas Universitātes un Ventspils Augstskolas kopīgās doktora studiju programmas “Valodu un literatūras studijas” mērķis ir sagatavot profesionālus zinātniekus valodniecības, literatūrzinātnes un tulkojumzinātnes jomā ar augstu pētniecisko potenciālu, kuri, izstrādājot oriģinālu un aktuālu pētījumu izvēlētajā studiju programmas apakšprogrammā, rada jaunas zināšanas un produktīvi izmanto starpdisciplināru pieeju, ir kompetenti izvirzīt un risināt mūsdienu literatūrzinātnes, valodniecības un tulkojumzinātnes svarīgākās problēmas, attīstot un nostiprinot Latvijas zinātnisko potenciālu; plašāk tas nozīmē dalību Latvijas un Eiropas intelektuālās elites veidošanā, kā arī spēju ietekmēt iepriekšminēto zinātnes nozaru attīstības virzienu un prioritāšu noteikšanu.

Daugavpils Universitātes, Liepājas Universitātes un Ventspils Augstskolas kopīgā doktora studiju programmā “Valodu un literatūras studijas” ir iespēja studēt trīs apakšprogrammās:

1) literatūrzinātni un kultūras studijas;

2) valodniecību;

3) tulkojumzinātni.

Daugavpils Universitātes, Liepājas Universitātes un Ventspils Augstskolas kopīgā doktora studiju programma “Valodu un literatūras studijas” ir izstrādāta Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.2.1.0/18/A/019 “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana Daugavpils Universitātē” ietvaros.

Viens no būtiskiem Daugavpils Universitātes, Liepājas Universitātes un Ventspils Augstskolas kopīgās doktora studiju programmas izveides priekšnosacījumiem bija ilggadēja minēto augstskolu sadarbība valodniecības un literatūrzinātnes jomā, kas tika nostiprināta ar trīspusēja sadarbības līguma parakstīšanu, uz kura pamata tika izveidota kopīgā doktora studiju programma „Valodu un literatūras studijas”, kā arī nosaka augstskolu turpmāko sadarbību jaunizveidotās studiju programmas īstenošanā.

Kopīgā doktora studiju programma „Valodu un literatūras studijas” orientēta uz to, lai novērstu doktora studiju programmu fragmentāciju humanitārajās zinātnēs, palielinātu doktora studiju kvalitāti un konkurētspēju, sekmētu sadarbību starp augstskolām.

Pateicamies DU vadībai, Daugavpils Universitātes, Liepājas Universitātes un Ventspils Augstskolas kopīgās doktora studiju programmas “Valodu un literatūras studijas” izstrādātājiem un visiem kolēģiem, kas piedalījās studiju programmas izstrādē un licencēšanas procesā!

Papildu informācija:

ANITA KIRIČUKA

Projekta vadītāja

Tālr. +371 654 20431

E-pasts: anita.kiricuka@du.lv