DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Indukcijas gada projektā dalās labajā praksē un atskatās uz līdz šim paveikto

15.05.2024
dalies:
drukā:
Indukcijas gada projekta Uzraudzības padomes sēde.

Projekta gaitas atskaite: 2024. gada februāris – 2024. gada aprīlis

Lai gūtu praktisku pieredzi, apzinātu labās prakses piemērus un iedvesmotos no savas jomas profesionāļiem, pārskata periodā no šī gada februāra līdz aprīlim notikuši divi informatīvi semināri jauno skolotāju programmu ziemas un vasaras izlaiduma mērķgrupas informēšanai par pieejamo Indukcijas gada atbalstu, kā arī divas pieredzes apmaiņas dienas izglītības iestādēs Rīgā un Jelgavas novadā esošajiem projekta dalībniekiem.

Izglītības un zinātnes ministrijā tika apstiprināts Indukcijas gada projekta īstenošanas Uzraudzības padomes nolikums un rīkojums par Uzraudzības padomes izveidi. Šī gada 4. aprīlī pirmajā Uzraudzības padomes sēdē projekta vadība sniedza atskaiti par projekta īstenošanas progresu, tai skaitā par īstenotajiem mērķa grupas informēšanas pasākumiem,  atgriezenisko saiti no indukcijas gada dalībniekiem un citām iesaistītajām pusēm par individuālo atbalstu profesionālās pilnveides grupās, profesionālās kompetences pilnveides programmu saturu un atbilstību viņu vajadzībām, apmeklējumu un atbirumu indukcijas gada laikā, par veiktajiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem indukcijas gada atbalsta īstenošanā.

Par Indukcijas gada projektu

Eiropas Sociālā fonda Plus projektu “Indukcijas gada atbalsts jaunajiem pedagogiem pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas” (Nr. 4.2.2.7/1/23/I/001) īsteno projekta vadošais partneris Latvijas Universitāte un projekta partneri Daugavpils Universitāte, RTU Liepāja, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Projekta mērķis ir sniegt indukcijas gada atbalstu pedagoģijas studiju absolventiem pirmajā gadā pēc studiju pabeigšanas, lai nodrošinātu viņu tālāku iekļaušanos izglītības iestādes vidē un veicinātu palikšanu skolotāja profesijā.