DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Daugavpils universitātē realizētā PROJEKTA “HOLOKAUSTA DISKURSI UN ATMIŅAS INFRASTRUKTŪRA LATVIJĀ NOSLĒGTS OTRĀ GADA PIRMAIS SEMESTRIS

31.03.2022
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitātē īstenotajā projektaHolokausta diskursi un atmiņas infrastruktūra Latvijā” (vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001; projekts Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/744) aizvadīts pusotrs no kopumā paredzētajiem divarpus  gadiem. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros, projekta realizācijas laiks ir no 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Svarīgākais šī perioda nodevums ir Latvijas lielākajā medijā “Delfi” publicētais populārzinātniskais raksts par holokausta atmiņas tematiku un polemiku par pieminekļa tālāko likteni ar atsauci uz projektu (skat.: https://www.delfi.lv/news/versijas/didzis-berzins-par-pieminekli-zedelgema-atminu-un-valstiskumu.d?id=53917723).

Tiek gatavota vidusposma atskaite (01.01.2021.-30.03.2022.) par paveikto projekta ietvaros.

Pēcdoktorantūras projekta īstenotājs ir Didzis Bērziņš, projekta zinātniskā konsultante ir profesore Irēna Saleniece, projekta koordinatore ir Alise Griķe.