• A- A A+
 • ESF līdzfinansētie projekti

  Projekta nosaukums Projekta / Vienošanās numurs Projekta realizācijas laiks Projekta finansējums LVL/EUR Projekta vadītājs

  Daugavpils Universitātes stratēģiskās specializācijas jomu akadēmiskā personāla profesionālās kompetences stiprināšana 3. kārta

  8.2.2.0/20/I/003 01.04.2021.-30.11.2023. 704 691,00 EUR (t.sk. ESF finansējums 598 987,35 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 105703.65 EUR) Anna Vanaga
  Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana Daugavpils Universitātē 8.2.1.0/18/A/019 02.05.2019.-31.10.2023. 500 000,00 EUR Maija Burima
  Daugavpils Universitātes pārvaldības un vadības kompetenču pilnveidošana 8.2.3.0/18/A/010 01.11.2018.-31.10.2021. 1 084 400,00 EUR Uldis Valainis
  Daugavpils Universitātes stratēģiskās specializācijas jomu akadēmiskā personāla profesionālās kompetences stiprināšana 8.2.2.0/18/A/022 01.10.2018.-30.06.2022. 1660000 EUR Jānis Kudiņš
  Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās 8.2.2.0/18/I/005 01.10.2018. – 30.09.2022. 485 252,75 EUR Jānis Kudiņš
  Daugavpils Universitātes studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai 8.2.1.0/18/I/005 01.10.2018.-30.09.2022. 613721 EUR Eridiana
  Oļehnoviča
  Kompetenču 
  pieeja 
  mācību saturā
  8.3.1.1/16/I/002 01.03.2017.-31.12.2020. 1 105 535,42 EUR Projekta vadītājs DU
  Eridiana
  Oļehnoviča
  Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 8.3.2.1./16/I/002 31.10.2016.-31.12.2020. 3 287 350,00

  (DU daļa projektā 2017. g. 10 550,94 EUR)

  Koordinators DU Inese Zuģicka

  Studiju programmu fragmentācijas mazināšana un studiju internacionalizācijas veicināšana Rīgas Stradiņa universitātē

  8.2.1.0/18/A/014 01.05.2019. – 30.11.2023. 597 348,54 EUR, no kā 507 746,26 EUR ir ESF līdzfinansējums un 89 602,28 EUR valsts budžeta līdzfinansējums Vadošais partneris: Rīgas Stradiņa universitāte

   

  Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei 08.03.2016. – 07.09.2019. 1 500 000 Irēna Kaminska
  Savvaļas sugu ģenētiskā monitoringa sistēmas izveide  2014/0002/1DP/ 1.1.1.2.0/13/APIA/ VIAA/053 24.01.2014. – 31.08.2015. 43 010 EUR (DU daļa projektā) Koordinators DU Digna Pilāte
  Starpnozaru jauno zinātnieku grupa Latvijas augšņu kvalitātes, izmantošanas potenciāla novērtēšanai un atjaunošanai 2013/0020/1DP/ 1.1.1.2.0/13/APIA/ VIAA/066 01.09.2013. – 31.08.2015. 496 005 EUR Koordinators DU Juris Soms
  Jaunas zinātniskās grupas izveide akvakultūras tehnoloģiju modernizēšanai 2013/0067/1DP/ 1.1.1.2.0/13/APIA/ VIAA/060 03.01.2014. – 31.08.2015. 295 184 Alise Griķe
  Nanodaļiņu un bioloģisko objektu mijiedarbības pētījumu zinātniskās grupas izveide 2013/0029/1DP/ 1.1.1.2.0/13/APIA/ VIAA/029 01.11.2013. – 31.08.2015. 343 982 Arvīds Barševskis
  Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai, 2. kārta 2012/0004/1DP/ 1.1.2.1.2/IPIA/ VIA/011 02.04.2012.- 31.10.2014. 191509 Eridiana Oļehnoviča
  Atbalsts Daugavpils Universitātes maģistra studiju īstenošanai 2011/0018/1DP/ 1.1.2.1.1./11/IPIA/ VIAA/010 26.09.2011. – 31.08.2014. 69 990 Alise Griķe
  Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei 2010/0328/1DP/ 1.2.2.4.1/10/IPIA/ VIAA/002 03.01.2011. –  31.12.2013. 1 600 000 Koordinators DU
  Ilga Salīte
  Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide 2010/0098/1DP/ 1.2.1.2.3./
  09/IPIA/ VIAA/001
  04.2010. –
  07.2013.
  900 000
  Koordinators DU
  Jeļena Davidova
  Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība 2010/0062/1DP/ 1.2.1.2.3/09/ IPIA/VIAA/003 01.09.2010. – 30.11.2013. 2 700 000 (DU finansējums nav paredzēts Koordinators DU Zita Vanaga
  Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana 2010/0043/1DP/ 1.2.1.1.2/
  09/IPIA/ VIAA/001
  2010.-2012. 2 679 030 (DU finansējums nav paredzēts) Koordinators DU Zita Vanaga
  Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide (DOC, 131.5 Kb) 1DP/1.2.1.2.3./
  09/IPIA/ VIAA/002
  19.04.2010. –
  31.12.2011.
  475 000 Koordinators DU
  Maija Burima
  Jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei 2009/0199/1DP/ 1.1.1.2.0/
  09/APIA/ VIAA/090
  05.01.2010. –
  30.11.2012.
  1 405 048 (DU finansējums nav paredzēts) Koordinators DU Edmunds Tamanis
  Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes – Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas 2009/0222/1DP/ 1.1.1.2.0/
  09/APIA/ VIAA/087
  04.01.2010. – 31.12.2012. 729 000 (DU līguma summa 96 192) Koordinators DU E.Trumpa
  Neiroimūnās regulācijas iespējas neirodeģeneratīvo slimību ārstēšanā ar jauna tipa priviliģētām struktūrām 2009/0217/1DP/ 1.1.1.2.0/
  09/APIA/ VIAA/031
  01.01.2010. –
  31.12.2012.
  1 302 000 (DU finansējums nav paredzēts) Koordinators DU Angelika Paškeviča
  Agrīnas audzēju diagnostikas un novēršanas starpdisciplināra izpētes grupa 2009/0220/1DP/ 1.1.1.2.0/
  09/APIA/ VIAA/016
  17.12.2009. –
  31.12.2012.
  1 400 300 (DU finansējums nav paredzēts) Koordinators DU Irēna Kaminska
  Biofotonikas pētījumu grupa 2009/0211/1DP/ 1.1.1.2.0/
  09/APIA/ VIAA/077
  17.12.2009. –
  31.03.2012.
  1 331 450 (DU līguma summa 47 500) Koordinators DU Ēriks Sļedevskis
  Biorizācijas starpnozaru pētījumu grupa(DOC, 308.5 Kb)  

  2009/0206/1DP/ 1.1.1.2.0/
  09/APIA/ VIAA/010

  01.12.2009. –
  30.11.2012.
   

  690 490

  Alise Griķe
  Starpdisciplinārās zinātniskās grupas izveidošana jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrādei un ieviešanai  

  2009/0205/1DP/ 1.1.1.2.0/
  09/APIA/ VIAA/152

  01.12.2009. –
  30.11.2012.
  720 000 Lilita Rēķe
  Starpdisciplināras zinātniskās grupas izveidošana Latvijas lašveidīgo zivju ezeru ilgtspējības nodrošināšanai  

  2009/0214/1DP/ 1.1.1.2.0/
  09/APIA/ VIAA/089

  01.12.2009. –
  30.11.2012.
   

  720 335

  Karīna Lazdāne
  Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana 2009/0274/1DP/ 1.2.1.1.2/
  09/ IPIA/VIAA/003
  01.01.2010. – 31.12.2013. 932 756 (DU finansējums nav paredzēts) Koordinators DU Zita Vanaga
  Atbalsts Daugavpils Universitātes maģistra studiju īstenošanai 2009/0151/1DP/ 1.1.2.1.1/
  09/IPIA/ VIAA/012
  01.09.2009. –
  31.08.2013.
  170 100 Alise Griķe
  Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai 2009/0140/1DP/ 1.1.2.1.2/
  09/IPIA/ VIAA/015
  01.07.2009. –
  31.10.2013.
  2 389 026 Eridiana Oļehnoviča
  Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos 2009/0196/1DP/ 1.2.2.1.5/
  09/IPIA/ VIAA/001
  2009. – 2011. 50 000 Zita Vanaga
  Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai 2008/0003/1DP/ 2.1.2.1/08/IPIA/ VIAA/002 2008. – 2011. Koordinators DU Vilma Šaudiņa
  Profesionālās augstākās izglītības programmas “Informācijas tehnoloģijas” kvalifikācijas prakses sagatavošana 2007/0078/VPD1/ ESF/PIAA/ 06/ APK/3.2.6.3./ 0106/0065 01.03.2007. –
  31.07.2008.
  24 963 Ieva Boļakova
  Informatīvā un tehniskā aprīkojuma modernizācija matemātikas un tās pielietojumu studijām Daugavpils Universitātē 2006/0245/VPD1/ ESF/PIAA/
  06/APK/ 3.2.3.2./0053/0065
  01.01.2007. –
  31.12.2007.
  180 060 Armands Gricāns
  Starpnozaru Biomehānikas un nozares saistīto kursu attīstība Daugavpils Universitātē 2006/0237/VPD1/ ESF/PIAA/
  06/APK/ 3.2.3.2./0012/0065
  30.10.2006. –
  31.07.2008.
  128 237 Irēna Kaminska
  Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi inženierzinātņu specialitātē Daugavpils Universitātē 2006/0174/VPD1/ ESF/PIAA/
  05/APK/ 3.2.7.2./0077/0065
  01.10.2006. –
  31.08.2007.
  9 999 Silva Kucina
  Bioloģijas un vides zinātnes studiju procesa kvalitātes uzlabošana 2005/0135/VPD1/ ESF/PIAA/
  04/APK/ 3.2.3.2/0032/0065
  01.10.2005. –
  31.03.2008. pieprasīts pagarinājums līdz 31.08.2008.
  180 811 Nataļja Škute
  Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem dabas zinātnēs un informācijas tehnoloģijās(PDF, 94.9 Kb) 2004/VPD1/ESF /PIAA/
  04/NP/ 3.2.3.1./0001/ 0003/0065
  10.12.2004. – 15.08.2008. 532 488 Baiba Čičinska

  Biežāk apmeklētās saites

  Seko mums

  Raksti mums

  Nosūti savu jautājumu, ieteikumu, vai arī vienkārši sazinies ar mums un mēs centīsimies atbildēt cik ātri vien varam!

  Rakstīt ziņu

  Pasākumu kalendārs

  < Septembris >
  30 31 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 1 2 3

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!