DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitāte

PVN reģ. Nr.: LV90000065985
Adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV – 5400
Konta Nr.: LV15TREL9150210000000
Banka: Valsts Kase
Kods: TRELLV22

Lūdzam norādīt maksājuma mērķi.
Ja tiek veikta maksa par studijām, ir jānorāda semestris, par kuru tiek veikts maksājums.