DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitāte

PVN reģ. Nr.: LV90000065985

Adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV – 5400

Konta Nr.: LV64HABA0551055786378

Banka: Swedbank AS

Kods: HABALV22

Lūdzam norādīt maksājuma mērķi.
Ja tiek veikta maksa par studijām, ir jānorāda semestris, par kuru tiek veikts maksājums.