DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Zinātniskie lasījumi – ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference

dalies:
drukā:

Ikgadējā starptautiskā konferenceZinātniskie lasījumi Daugavpils Universitātes Humanitārajā fakultātē (DU HF) tiek rīkota kopš 1991. gada janvāra, tāpēc tās organizētāji un dalībnieki to dēvē arī par Janvāra lasījumiem. Norises dienas ir nemainīgas – katra gada janvāra pēdējā ceturtdiena un piektdiena. Konference ir vērienīgākais fakultātes zinātniskais notikums, kas reprezentē svarīgākās DU pārstāvētās humanitāro zinātņu jomas, pētnieciskās metodoloģijas un starpdisciplinārās inovācijas. Ik gadu konferencē piedalās ievērojams skaits pasaulē atzītu autoritatīvu un jauno pētnieku no Latvijas un ārvalstīm.

DU HF Zinātnisko lasījumu misija – pulcēt zinātniekus, lai diskutētu par aktuāliem lingvistikas, literatūrzinātnes, vēstures un kultūras jautājumiem, piemērojot humanitāro zinātņu procesu raksturošanai gan tradicionālas un aprobētas, gan mūsdienīgas un starpdisciplināras pētnieciskās metodoloģijas, uzturētu un veidotu zinātniskos kontaktus. Konferences fokuss ir DU pārstāvētās humanitāro zinātņu jomas – salīdzināmā literatūrzinātne, sastatāmā valodniecība, tulkojumzinātne, reģionālistika, mutvārdu vēstures pētījumi, kultūras studijas u. c.

Konferences idejas inspirētāji ir DU HF emeritētais profesors, Dr. habil. philol., LZA korespondētājloceklis Fjodors Fjodorovs (1939–2020) un profesors Joels Veinbergs (1922–2011).

Zinātnisko lasījumu materiāli tiek publicēti DU izdotos starptautiskas citējamības indeksā iekļautos zinātnisko rakstu krājumos: Kultūras studijas (EBSCO); Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas (EBSCO); Valoda dažādu kultūru kontekstā (EBSCO); Vēsture: avoti un cilvēki (EBSCO).

*

The annual international conference Scientific Readings has been organized at the Faculty of Humanities of Daugavpils University (DU HF) since January 1991; therefore its organizers and participants call it January Readings. The days when it takes place are always the last Thursday and Friday of January. The conference is the biggest research event at the faculty that represents the major spheres of the humanities, research subjects, methodologies, and interdisciplinary innovations at DU. Among the participants of this annual venue there are many well-known and young researchers from Latvia and many other countries of the world.

The mission of the Scientific Readings of DU is to bring together researchers to discuss topical issues in linguistics, literary science, history, and culture, applying both traditional, approbated and modern, interdisciplinary research methodologies to characterizing the processes of the humanities, and to sustain and establish research contacts. A particular focus of the conference is on the domains of Humanities represented by DU – comparative literature, contrastive linguistics, translation studies, regional studies, oral history research, cultural studies, etc.

The idea of the conference was inspired by the emeritus professor of DU Faculty of Humanities, Dr. habil. philol., corresponding member of Latvian Academy of Sciences, Fjodors Fjodorovs (1939–2020) and professor Joel Veinberg (1922–2011).

The papers presented at the Scientific Readings are published in DU research paper collections added to the international citation index: Cultural Studies (EBSCO); History: Sources and People (EBSCO); Language in Various Cultural Contexts (EBSCO); Literature & Culture: Process, Interaction, Problems (EBSCO).

Zinātniskie lasījumi 2022. gada 27.–28. janvāris

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXXII Zinātniskie lasījumi.

Tematika:

 • Baltu valodas: sinhronija un diahronija
 • Angļu valoda: sinhronija un diahronija
 • Slāvu valodas vēstures un kultūras kontekstā
 • Mūsdienu pētījumi translatoloģijā
 • Vācu kultūra un latvija
 • Dzīves rakstība: tradīcija un novatoriskais
 • Novecošana literatūrā un kultūrā
 • Vēsture: avoti un cilvēki

Lasījumos piedalījās 137 referenti no Baltkrievijas, Čehijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Polijas un Ungārijas.

Par konferenci

Fotogalerija

Zinātniskie lasījumi 2021. gada 28.–29. janvāris

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXXI Zinātniskie lasījumi.

Tematika:

 • Baltu valodas: sinhronija un diahronija
 • Baltu valodas: sinhronija un diahronija
 • Angļu valoda: sinhronija un diahronija
 • Mūsdienu pētījumi translatoloģijā
 • Dzīves rakstība: tradīcija un novatoriskais
 • Smiekli un asaras literatūrā un kultūrā
 • Vēsture: avoti un cilvēki

Lasījumos piedalījās 169 referenti no Apvienotās Karalistes, Baltkrievijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas.

Par konferenci

Fotogalerija

Zinātniskie lasījumi 2020. gada 30.–31. janvāris

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXX Zinātniskie lasījumi.

Tematika:

 • Baltu valodas: sinhronija un diahronija
 • Angļu valoda: sinhronija un diahronija
 • Jaunākie pētījumi ģermānistikā
 • Slāvu valodas vēstures un kultūras kontekstā
 • Mūsdienu pētījumi translatoloģijā
 • Biopolitika literatūrā un kultūrā
 • Savējais, svešais, citādais literatūrā un kultūrā
 • Vēsture: avoti un cilvēki

Lasījumos piedalījās 192 referenti no Apvienotās Karalistes, Baltkrievijas, Čehijas, Igaunijas, Japānas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas.

Par konferenci

Fotogalerija

Zinātniskie lasījumi 2019. gada 24. – 25. janvāris

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXIX ZINĀTNISKIE LASĪJUMI.
Tematika:

 • BALTU VALODAS: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
 • SLĀVU VALODAS VĒSTURES UN KULTŪRAS KONTEKSTĀ
 • JAUNĀKIE PĒTĪJUMI ĢERMĀNISTIKĀ
 • ANGĻU VALODA: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
 • MŪSDIENU PĒTĪJUMI TRANSLATOLOĢIJĀ
 • NOZIEGUMS UN SODS LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
 • EKOKRITISKAIS DISKURSS LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
 • VĒSTURE: AVOTI UN CILVĒKI

Lasījumos piedalījās 182 referenti no Apvienotās Karalistes, Armēnijas, Baltkrievijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas.

Par konferenci
Programma
Foto galerija

Zinātniskie lasījumi 2018. gada 25. – 26. janvāris

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXVIII ZINĀTNISKIE LASĪJUMI.
Tematika:

 • BALTU VALODAS: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
 • SLĀVU VALODAS VĒSTURES UN KULTŪRAS KONTEKSTĀ
 • VĀCBALTU TEKSTI: VALODNIECĪBA UN POĒTIKA
 • ANGĻU VALODA: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
 • MŪSDIENU PĒTĪJUMI TRANSLATOLOĢIJĀ
 • MASKULĪNAIS LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
 • ROBEŽA UN DIASPORA LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
 • VĒSTURE: AVOTI UN CILVĒKI

Lasījumos piedalījās 166 referenti no Apvienotās Karalistes, Baltkrievijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas un Zviedrijas.

Par konferenci
Programma
Foto galerija

Zinātniskie lasījumi 2017. gada 26. – 27. janvāris

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXVII ZINĀTNISKIE LASĪJUMI.
Tematika:

 • BALTU VALODAS: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
 • SLĀVU VALODAS VĒSTURES UN KULTŪRAS KONTEKSTĀ
 • VĀCBALTU TEKSTI: VALODNIECĪBA UN POĒTIKA
 • ANGĻU VALODA: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
 • MŪSDIENU PĒTĪJUMI TRANSLATOLOĢIJĀ
 • SADZĪVES KULTŪRA
 • ROBEŽA UN DIASPORA LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
 • VĒSTURE: AVOTI UN CILVĒKI
 • VIRTUĀLAIS VALODĀ, LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ

Lasījumos piedalījās 184 referenti no Apvienotās Karalistes, Baltkrievijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Ukrainas, Vācijas un Zviedrijas.

Par konferenci
Programma
Foto galerija

Zinātniskie lasījumi 2016. gada 28. – 29. janvāris

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXVI ZINĀTNISKIE LASĪJUMI.
Tematika:

 • BALTU VALODAS: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
 • SLĀVU VALODAS VĒSTURES UN KULTŪRAS KONTEKSTĀ
 • VĀCBALTU TEKSTI: VALODNIECĪBA UN POĒTIKA
 • ANGĻU VALODA: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
 • HIBRIDITĀTE LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
 • ROBEŽA UN DIASPORA LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
 • SVĒTKU FENOMENS KULTŪRĀ
 • VĒSTURE: AVOTI UN CILVĒKI

Lasījumos piedalījās 245 referenti no Amerikas Savienotajām Valstīm, Armēnijas, Baltkrievijas, Bulgārijas, Gruzijas, Igaunijas, Kazahstānas, Krievijas, Latvijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas un Ukrainas.

Par konferenci
Programma
Foto galerija

Zinātniskie lasījumi 2015. gada 29. – 30. janvāris

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXV ZINĀTNISKIE LASĪJUMI.

Tematika:

 • BALTU VALODAS: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
 • SLĀVU VALODAS VĒSTURES UN KULTŪRAS KONTEKSTĀ
 • VĀCBALTU TEKSTI: VALODNIECĪBA UN POĒTIKA
 • ANGĻU VALODA: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
 • PAAUDZES LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
 • ROBEŽA UN DIASPORA LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
 • VĒSTURE: AVOTI UN CILVĒKI

Lasījumos piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Lielbritānijas, Vācijas, Baltkrievijas, Polijas, Krievijas, Ukrainas, Gruzijas, Itālijas un Nigērijas.

Par konferenci
Programma
Foto galerija

Zinātniskie lasījumi 2014. gada 30. – 31. janvāris

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXIV ZINĀTNISKIE LASĪJUMI.

Tematika:

 • BALTU VALODAS: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
 • SLĀVU VALODAS VĒSTURES UN KULTŪRAS KONTEKSTĀ
 • VĀCBALTU TEKSTI: LINGVISTIKA UN POĒTIKA
 • ANGĻU VALODAS LINGVISTISKIE ASPEKTI UN POĒTIKA
 • GASTRONOMIJA LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
 • LITERATŪRAS ŽANRU MODIFIKĀCIJAS
 • VĒSTURE: AVOTI UN CILVĒKI
 • VĒSTURISKĀ ATMIŅA

Lasījumos piedalījās 280 referenti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Lielbritānijas, Vācijas, Baltkrievijas, Polijas, Krievijas, Ukrainas un Gruzijas. Atskatoties uz iepriekšējo gadu Zinātniskajiem lasījumiem, tas ir lielākais dalībnieku skaits.

Par konferenci
Programma 
Foto galerija 

Zinātniskie lasījumi 2013. gada 24. – 25. janvāris

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultāres XXIII ZINĀTNISKIE LASĪJUMI
Tematika:

 • BALTU VALODAS: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
 • SLĀVU VALODAS: VALODA, VĒSTURE UN KULTŪRA
 • VĀCU VALODA KĀ MŪSDIENU LINGVISTIKAS PĒTNIECĪBAS OBJEKTS
 • ANGĻU VALODAS KONTRASĪVAIS UN SOCIOLINGVISTISKAIS ASPEKTS
 • MŪZIKA LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
 • VĒSTURE: AVOTI UN CILVĒKI

Zinātniskajos lasījumos piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieki no 12 valstīm: ASV, Baltkrievijas, Gruzijas, Igaunijas, Japānas, Krievijas, Latvijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Polijas, Taivānas un Ukrainas.

Par konferenci
Programma 
Foto galerija 

Zinātniskie lasījumi 2012. gada 26. – 27. janvāris

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXII ZINĀTNISKIE LASĪJUMI
Tematika:

 • BALTU VALODAS: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
 • SLĀVU VALODAS: VALODA, VĒSTURE UN KULTŪRA
 • VĀCU VALODA KĀ MŪSDIENU LINGVISTIKAS PĒTNIECĪBAS OBJEKTS
 • ANGĻU VALODAS KONTRASTĪVAIS UN SOCIOLINGVISTISKAIS ASPEKTS
 • VĒSTULE KULTŪRĀ
 • VĒSTURE: AVOTI UN CILVĒKI

Lasījumos piedalījās 235 dalībnieki no 10 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Francijas, Lielbritānijas, Vācijas, Japānas.

Par konferenci
Programma
Foto galerija 

Zinātniskie lasījumi 2011. gada 27. – 28. janvāris

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes „XXI ZINĀTNISKIE LASĪJUMI”

Tematika:

 • BALTU VALODAS: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
 • SLĀVU VALODAS: VALODA, VĒSTURE UN KULTŪRA
 • VĀCU VALODA KĀ MŪSDIENU LINGVISTIKAS PĒTNIECĪBAS OBJEKTS
 • ANGĻU VALODAS KONTRASTĪVAIS UN SOCIOLINGVISTISKAIS ASPEKTS
 • KRĀSA LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
 • VĒSTURE: AVOTI UN CILVĒKI

Lasījumos piedalījās 222 zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Kazahstānas, Lielbritānijas, Vācijas, Polijas, ASV.

Par konferenci
Programma
Foto galerija

Zinātniskie lasījumi 2010. gada 28. – 29. janvāris

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes „XX ZINĀTNISKIE LASĪJUMI”

Tematika:

 • BALTU VALODAS: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
 • SLĀVU VALODAS: VALODA, VĒSTURE UN KULTŪRA
 • VĀCU VALODA KĀ MŪSDIENU LINGVISTIKAS PĒTNIECĪBAS OBJEKTS
 • ANGĻU VALODAS KONTRASTĪVAIS UN SOCIOLINGVISTISKAIS ASPEKTS
 • PRIEKŠMETU PASAULE LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
 • VĒSTURE: AVOTI UN CILVĒKI

Lasījumos piedalījās 228 zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Polijas, Francijas, Austrijas, ASV.

Par konferenci
Programma
Foto galerija 

Zinātniskie lasījumi 2009. gada 29. – 30. janvāris

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes „XIX ZINĀTNISKIE LASĪJUMI”

Tematika:

 • BALTU VALODAS: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
 • SLĀVU VALODAS: VALODA, VĒSTURE UN KULTŪRA
 • VĀCU VALODA KĀ MŪSDIENU LINGVISTIKAS PĒTNIECĪBAS OBJEKTS
 • ANGĻU VALODAS KONTRASTĪVAIS UN SOCIOLINGVISTISKAIS ASPEKTS
 • DZĪVNIEKU LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
 • VĒSTURE: AVOTI UN CILVĒKI

Lasījumos piedalījās 247 zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Polijas, Lielbritānijas, Vācijas, Kazahstānas, Slovākija.

Par konferenci XIX ZINĀTNISKIE LASĪJUMI
Programma
Foto galerija 

Zinātniskie lasījumi 2008. gada 24. – 25. janvāris

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes „XVIII ZINĀTNISKIE LASĪJUMI”

Tematika:

 • BALTU VALODAS: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
 • SLĀVU VALODAS: VALODA, VĒSTURE UN KULTŪRA
 • VĀCU VALODA KĀ MŪSDIENU LINGVISTIKAS PĒTNIECĪBAS OBJEKTS
 • ANGĻU VALODAS KONTRASTĪVAIS UN SOCIOLINGVISTISKAIS ASPEKTS
 • PERSONVĀRDS LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
 • VĒSTURE: AVOTI UN CILVĒKI

Lasījumos piedalījās 224 zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Polijas, Lielbritānijas.

Zinātniskie lasījumi 2007. gada 25. – 26. janvāris

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes „XVII ZINĀTNISKIE LASĪJUMI”

Tematika:

 • BALTU VALODAS: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
 • SLĀVU VALODAS:LINGVOKULTUROLOĢISKAIS ASPEKTS
 • VĀCU VALODA KĀ MŪSDIENU LINGVISTIKAS PĒTNIECĪBAS OBJEKTS
 • ANGĻU VALODAS KONTRASTĪVAIS UN SOCIOLINGVISTISKAIS ASPEKTS
 • DEBESPUSES LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
 • ŽESTA POĒTIKA SLĀVU UN PASAULES LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
 • VĒSTURE: AVOTI UN CILVĒKI

Lasījumos piedalījās 220 zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Šveices, Baltkrievijas, Ukrainas, Polijas, Vācijas.

Zinātniskie lasījumi 2006. gada 26. – 27.janvāris

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes „XVI ZINĀTNISKIE LASĪJUMI”

Tematika:

 • BALTU VALODAS: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA SLĀVU VALODAS KONTRASTĪVAJĀ UN SALĪDZINĀMAJĀ ASPEKTĀ
 • ĢERMĀNISTIKAS AKTUALITĀTES KONTRASTĪVAJĀ SKATĪJUMĀ
 • ANGĻU VALODAS KONTRASTĪVAIS UN
 • SOCIOLINGVISTISKAIS ASPEKTS
 • PILSĒTAS TEKSTS LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
 • ZIEDI SLĀVU UN PASAULES LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ KOMPARATĪVISTIKAS SEKCIJA (SALĪDZINĀMĀ LITERATŪRZINĀTNE): „CEĻOJOŠĀS” LITERĀRĀS STRUKTŪRAS
 • VĒSTURE: AVOTI UN CILVĒKI

Lasījumos piedalījās 268 zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Polijas, Vācijas, Lielbritānijas, Rumānijas, Čehijas, Itālijas.

Zinātniskie lasījumi 2005.gada 27.-28.janvāris

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XV Zinātniskie lasījumi

Tematika: baltu valodas, slāvu valodas kontrastīvajā un salidzināmajā aspektā, slāvu literatūra un kultūra, aktuālas moderno valodu problēmas dažādu kultūru kontekstā, svešvalodu (angļu, franču, zviedru) mācību metodikas jautājumi, literatūras un kultūras procesu aktualitātes, vēsture.

Piedalās zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Vācijas, Lielbritānijas, Šveices un Grieķijas.

Zinātniskie lasījumi 2004.gada 29.-30.janvāris

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XIV Zinātniskie lasījumi

Tematika: baltu valodas, slāvu valodu pētīšanas problēmas, vācu valodas mācīšanas metodiskie aspekti, vācu valodas lingvistiskie aspekti kontrastīvajā skatījumā, literatūras un kultūras jautājumi vāciski runājošās valstīs, svešvalodu (angļu, franču) mācību metodikas jautājumi, literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas; pasaules literatūras un kultūras vēsture; vēsture.

Piedalās zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Lielbritānijas, Vācijas, Zviedrijas, Francijas, Norvēģijas.

Zinātniskie lasījumi 2003.gada 30.-31.janvāris

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XIII Zinātniskie lasījumi

Tematika: baltu valodas, slāvu valodu pētīšanas problēmas: valodas struktūra, teksts, diskurss; valodas vēsture, etimoloģija, dialektoloģija; lingvistikas didaktika; vācu valodas mācīšanas metodiskie aspekti, vācu valodas lingvistikas aktualitātes, svešvalodu (angļu, franču) mācību metodikas jautājumi; literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas; pasaules literatūras un kultūras vēsture; vēsture.

Piedalās zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Lielbritānijas, Vācijas, Polijas, Norvēģijas, Japānas.

Zinātniskie lasījumi 2002.gada 24.-25.janvāris

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XII Zinātniskie lasījumi

(Latviešu valoda, slāvu valodu pētīšanas problēmas (leksika, teksts, diskurss, valodas vēsture, etimoloģija, dialektoloģija, valodas struktūra, lingvistikas didaktika), vācu valodas lingvistiskie un metodiskie aspekti, angļu valodas lingvistiskie un sociolingvistiskie aspekti dažādu kultūru kontekstā, angļu literatūras un mācību metodikas jautājumi, latviešu literatūra un kultūra, krievu un pasaules literatūra un kultūra, vāsture).

Piedalās zinātnieki no Latvijas, Lietuvas,Polijas, Baltkrievijas, Krievijas, Igaunijas, Anglijas, Vācijas.

Zinātniskie lasījumi 2001. gada 25. – 26. janvāris

Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Humanitārās fakultātes XI Zinātniskie lasījumi

(Latviešu valoda, angļu valoda (lingvistiskie aspekti, mācīšanas metodiskie aspekti),vācu valoda (leksikoloģija, frazeoloģija, teksts, diskurss, komunikācija, valodas vēsture, dialektoloģija, gramatika, valodu mācību metodika), latviešu literatūra un kultūra, krievu un pasaules literatūra, vēsture, sociālās zinātne).

Piedalās zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas, Igaunijas, Ukrainas, Anglijas.

Zinātniskie lasījumi 2000. gada 27. – 29. janvāris

Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Humanitārās fakultātes X Zinātniskie lasījumi

(Vēsture un sociālās zinātnes, vācu valoda, svešvalodu (angļu, franču) lingvistiskie aspekti, svešvalodu(angļu, franču) mācīšanas metodiskie aspekti, latviešu valoda, leksikoloģija, fonētika, gramatika, teksts, diskurss, komunikācija, valodu mācību metodika, baltu literatūra, krievu literatūra un kultūra)

Zinātniskie lasījumi 1999. gada 22. – 30. janvāris

Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Humanitārās fakultātes IX Zinātniskie lasījumi

(Vispārīgā un krievu valodniecība, vēsture, vācu valoda, angļu valoda, latviešu valoda, latviešu literatūra un kultūra, krievu literatūra un kultūra)

Zinātniskie lasījumi 1998. gada 28. janvāris – 3. februāris

Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Humanitārās fakultātes VIII Zinātniskie lasījumi

(Vispārīgā un krievu valodniecība, vēsture, vācu valoda, angļu valoda, latviešu valoda, latviešu literatūra un kultūra, krievu literatūra un kultūra)

Zinātniskie lasījumi 1997. gada 30. janvāris – 1. februāris

Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Humanitārās fakultātes VII Zinātniskie lasījumi

(Vispārīgā un krievu valodniecība, vēsture, vācu valoda, angļu valoda, latviešu valoda, latviešu literatūra un kultūra, krievu literatūra un kultūra)

Zinātniskie lasījumi 1996. gada 25. – 31. janvāris

Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Humanitārās fakultātes VI Zinātniskie lasījumi

(Literatūras zinātnes, latviešu literatūra, angļu valoda, krievu valoda, krievu valodas metodika, vēsture, vācu valoda, latviešu valoda)

Zinātniskie lasījumi 1995. gada 31. janvāris – 1. februāris

Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Humanitārās fakultātes V Zinātniskie lasījumi

(Literatūras zinātnes, vispārīgā un krievu valodniecība, vēsture, vācu valoda, angļu valoda, latviešu valoda, latviešu literatūra un kultūra)

Zinātniskie lasījumi 1994. gada 27. janvāris – 1. februāris

Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Humanitārās fakultātes IV Zinātniskie lasījumi

(Literatūras zinātnes, vispārīgā un krievu valodniecība, vēsture, vācu valoda, angļu valoda, latviešu valoda, latviešu literatūra un kultūra)

Zinātniskie lasījumi 1993.gada 28.-29.janvāris

Daugavpils Pedagoģiskā institūta Filoloģiskās fakultātes III Zinātniskie lasījumi

(Vēsture, vācu valoda, angļu valoda, latviešu valoda, vispārīgā un krievu valodniecība, literatūras zinātnes)

Zinātniskie lasījumi 1992. gada 23. – 24. janvāris

Daugavpils Pedagoģiskā institūta Filoloģiskās fakultātes II Zinātniskie lasījumi

(Vēsture, vācu valoda, angļu valoda, krievu un ārzemju literatūra, literatūrzinātnes, krievu un vispārīgā valodniecība, latviešu filoloģija un kultūra)

Zinātniskie lasījumi 1991. gada 23. – 24. janvāris

Daugavpils Pedagoģiskā institūta Filoloģiskās fakultātes I Zinātniskie lasījumi

(Krievu un ārzemju literatūra, ģermāņu valodas, krievu un vispārīgā valodniecība, latviešu filoloģija un kultūra)