DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
09.05.2022
dalies:
drukā:

Aizritējušajās brīvdienās ikviens kam interesē STEM jomas tika aicināts pievienoties projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” Norvēģijas sadarbības partnera Tronheimas Zinātnes centra pieredzes apmaiņas sesijai: “Norvēģijas inovāciju un zinātnes centru ietekme uz mācīšanās metodiku un izglītojošo programmu ietekme uz skolēnu kompetenču attīstību”. Dalībnieki aktīvi izmantoja iespēju uzdot jautājumus, rosināt diskusijas un abpusēji dalījās pieredzē.

Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Daugavpils Inovāciju centru un Daugavpils pilsētas pašvaldību turpina īstenot “Neformālo tālākizglītības programmu kompetencēs balstītā pieejā STEM jomas speciālistiem”. Apmācību ietvaros pedagogiem ir iespēja papildināt zināšanas, prasmes un kompetences STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātne, matemātika) un uzņēmējdarbības izglītības jomās un mācīšanas metodikā, kas mūsdienās ir kļuvusi par ilgtspējīgas attīstības pamatu.

Pedagogu tālākizglītības apmācību programmas mērķis ir bagātināt skolotāju zināšanas, prasmes un kompetences STEM un uzņēmējdarbības izglītības jomās, veicinot inovatīvu zināšanu apguvi un piedāvājot jaunus mācīšanās rīkus, tādējādi nodrošinot uz pētījumiem balstītas zināšanas un stiprinot skolotāju spēju iedvesmot un motivēt un atbalstīt jauniešus pievērsties vairāk dabaszinātņu un tehnoloģiju studijām savu nākotnes mērķu īstenošanai un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai. Apmācības īsteno Daugavpils Universitātes akadēmiskais un zinātniskais personāls.

Apmācības tiek organizētas projekta  “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”, Proj.nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. Nr.9.-20.2.2.1/4 ietvaros, kas tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” ietvaros.

Vairāk par projektu var uzzināt šeit: https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/projekti/realizacija-esosie-projekti/starptautiskie-projekti/inovaciju-centra-izveidosana-daugavpili-proj.nr.nfiicviaa20204

Informāciju apkopoja projekta vadītāja Jolanta Ūzuliņa,

Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departaments

jolanta.uzulina@daugavpils.lv

DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

TRONHEIMAS ZINĀTNES CENTRS

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE