DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu IVARS ZĀLĪTIS

05.02.2024
dalies:
drukā:

2024. gada 16. februārī plkst. 12.00 Daugavpils Universitātes Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes atklātā sēdē tiešsaistē ZOOM platformā

IVARS ZĀLĪTIS

aizstāvēs promocijas darbu (tematiski vienotu zinātnisko publikāciju kopu) „Robežsargu profesionālās sagatavošanas kvalitātes vadība” zinātnes doktora grāda  zinātnes doktors (Ph. D.) sociālajās zinātnēs iegūšanai.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Prof., Dr.paed.  Jeļena Davidova

Oficiālie recenzenti:

Akadēmiķe, Dr.habil.oec. Baiba Rivža (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Latvijas Zinātņu akadēmija);

Profesore, Dr.oec. Iluta Arbidāne (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvija);

Asociētā profesore, Ph.D. Marzena Piotrowska-Trybull (Kara studiju universitāte, Polija).

I.Zālīša promocijas darbs “Robežsargu profesionālās sagatavošanas kvalitātes vadība”

I.Zālīša promocijas darba kopsavilkums (latviešu un angļu valodā)

Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 2024. gada 12. februārim, rakstot uz e-pastu: alina.danilevica@du.lv.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā, Parādes ielā 1, Daugavpilī, un www.du.lv.

Papildu informācija:
DU Zinātņu daļa
t.: 654 25452
e-pasts: zinda@du.lv