DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
11.01.2024
dalies:
drukā:

2024. gada 11. janvārī plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes Valodniecības un literatūrzinātnes promocijas padomes atklātā sēdē tiešsaistē ZOOM platformā

INESE VIČAKA

aizstāvēs promocijas darbu „Ekokritika un ekofeminisms amerikāņu rakstnieka Kormaka Makārtija romānos” zinātnes doktora grāda  zinātnes doktors (Ph. D.) humanitārajās un mākslas zinātnēs (valodniecības un literatūrzinātnes nozarē cittautu literatūras vēstures apakšnozarē)  iegūšanai.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr. philol. prof. Maija Burima

Oficiālie recenzenti:

Dr. philol. prof. Ludmila Sproģe (Latvijas Universitāte);

Dr. philol. vad. pētn. Eva Eglāja-Kristsone (Latvijas Universitātes Literatūras,   folkloras un mākslas institūts);

Dr. philol. asoc. prof. Sandra Meškova (Daugavpils Universitāte).

I.Vičakas promocijas darbs  „Ekokritika un ekofeminisms amerikāņu rakstnieka Kormaka Makārtija romānos”

I.Vičakas promocijas darba kopsavilkums latviešu un angļu valodā

Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 2024. gada 4. janvārim, rakstot uz e-pastu: ingrida.kupsane@du.lv.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā Parādes ielā 1 Daugavpilī un www.du.lv.

Papildu informācija:
DU Zinātņu daļa
t.: 654 25452
e-pasts: zinda@du.lv