DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
24.01.2023
dalies:
drukā:

2023. gada 26.–27. janvārī Daugavpils Universitātes Humanitārajā fakultātē (DU HF) notiks ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference XXXIII Zinātniskie lasījumi. Konferences fokuss ir DU pārstāvētās humanitāro zinātņu jomas – salīdzināmā literatūrzinātne, sastatāmā valodniecība, tulkojumzinātne, reģionālistika, mutvārdu vēstures pētījumi, kultūras studijas u. c.

Ik gadu konferencē piedalās ievērojams skaits pasaulē atzītu autoritatīvu un jauno pētnieku no Latvijas un ārvalstīm.XXXIII Zinātniskajos lasījumos uzstāsies 145 referenti no Apvienotās Karalistes, ASV, Čehijas, Igaunijas, Itālijas, Izraēlas, Kazahstānas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Slovākijas, Ukrainas un Vācijas. Šogad konference notiek hibrīdformā (klātienē DU telpās un tiešsaistē ZOOM platformā).

HF XXXIII Zinātnisko lasījumu plenārsēde tiks veltīta Ukrainas tematikai.  

Konference noritēs septiņās darba grupās: Angļu valoda: sinhronija un diahronija; Baltu valodas: sinhronija un diahronija; Slāvu valodas vēstures un kultūras kontekstā; Mūsdienu pētījumi translatoloģijā; Cilvēks un pasaule literatūrā un kultūrā; Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas; Vēsture: avoti un cilvēki.

Ikgadējā starptautiskā konferenceZinātniskie lasījumi tiek rīkota kopš 1991. gada janvāra, tāpēc tās organizētāji un dalībnieki to dēvē arī par Janvāra lasījumiem. Konferences idejas inspirētāji ir DU HF emeritētais profesors, Dr. habil. philol., LZA korespondētājloceklis Fjodors Fjodorovs (1939–2020) un profesors Joels Veinbergs (1922–2011).

Konferences materiāli pēc Zinātniskās redkolēģijas un recenzentu sniegtās izvērtēšanas tiks publicēti DU izdotos starptautiskas citējamības indeksā iekļautos zinātnisko rakstu krājumos: Kultūras studijas (EBSCO); Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas (EBSCO); Valoda dažādu kultūru kontekstā (EBSCO); Vēsture: avoti un cilvēki (EBSCO).

XXXIII Zinātnisko lasījumu programma.

Papildu informācija:

Daugavpils Universitātes

Humanitārā fakultāte

Vienības ielā 13 – 314

tālr.: +371 654 24238

e-pasts: hf@du.lv