DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Notika „Humanitārās akadēmijas jauniešiem” 2023./2024. st. g. piektā pulcēšanās un izlaidums

20.05.2024
dalies:
drukā:

2024. gada 11. maijā plkst. 10.00 video konferenču platformā ZOOM notika „Humanitārās akadēmijas jauniešiem” (HAJ) 2023./2024. st. g. piektā pulcēšanās un izlaidums.

Pirmo nodarbību – „Tekstgrupas “Orbīta” formas, žanra un izteiksmes trajektorijas” vadīja DU Humanitāro un sociālo zinātņu fakultātes Valodu un literatūras katedras profesore, HAJ vadītāja, LZA akadēmiķe, Valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta “Naratīvs, forma un balss: literatūras iesakņotība kultūrā un sabiedrībā” (Nr. VPP-LETONIKA-2022/3-0003) vadošā pētniece Dr. philol. Maija Burima. Nodarbības vadītāja pastāstīja par tekstgrupas “Orbīta” veidošanos un sniedza ieskatu tekstgrupas naratīva žanru sinerģijā un hibridizācijā. Jaunieši skatījās un analizēja vairākus tekstgrupas “Orbīta” multimediālo naratīvu videoierakstus. Prof. M. Burima rosināja diskusiju par tekstgrupas izdotajām bilingvālajām dzejas grāmatām: Sergeja Timofejeva “Stereo”, Žorža Uallika “Redzu dzirdu klusēju”, Semjona Haņina “Peldus”, kā arī analizēja Artūra Puntes krājuma “Jērcēnu pagasta nezāļu herbārijs” ekokopētiku un ekoestētiku.

Nodarbība notika Valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta “Naratīvs, forma un balss: literatūras iesakņotība kultūrā un sabiedrībā”, Nr. VPP-LETONIKA-2022/3-0003, ietvaros.

Otro nodarbību – „Intercultural and geopolitical dynamics of Cape Verde” vadīja DU studējošais Caio Martins Lima (University of Mindelo, Cape Verde). Nodarbības vadītājs iepazīstināja ar salu valsti Kaboverdi. Jaunieši uzzināja Kaboverdes vēsturi un kultūras savdabību postkoloniālā kontekstā; ieguva priekšstatu par Kaboverdes jauniešu spilgtākajām sadzīves kultūras izpausmēm. C. M. Lima analizēja kreoļu valodas īpatnības un atšķirības starp dažāda vecuma, dzimuma, sociālo un ekonomisko klašu pārstāvjiem, kā arī atkarībā no apstākļiem, kādos saruna noris.

Nodarbības noslēgumā notika diskusija, kuras laikā HAJ dalībniekiem bija iespēja uzdot jautājumus un dzirdēt ārzemnieka viedokli par Latviju un dzīvi Latvijā, kopīgo un atšķirīgo starp Kaboverdi un Latviju.

Tikšanās izskaņā „Humanitārās akadēmijas jauniešiem” vadītāja profesore Maija Burima apkopoja gada laikā iegūtās zināšanas un pastāstīja par humanitāro zinātņu izmantošanas iespējām karjerā.

2023./2024. studiju gadā HAJ bija pieteikušies 46 jaunieši no Daugavpils, Rēzeknes, Jēkabpils, Viļāniem, Preiļiem, Krāslavas, Pļaviņām, Aknīstes, Līvāniem, Špoģiem, Talsiem, Olaines. Sertifikātus par vismaz 50% nodarbību apmeklēšanu saņēma 10 jaunieši.

Uz tikšanos rudenī DU studentu vai HAJ 15. darbības gada klausītāju statusā! Pieteikšanās sāksies 2020. gada septembrī lapā un interneta vietnē Facebook, kā arī „Humanitārās akadēmijas jauniešiem” un DU HF lapā Facebook.

Jauniešu interešu izglītības skola „Humanitārā akadēmija jauniešiem” Daugavpils Universitātē darbojas jau četrpadsmito gadu. Tā izveidota 2010. gadā, un jauniešu izglītošana tika aizsākta no 2011. gada februāra. HAJ ir interešu izglītības instruments, kas nodrošina aizraujošu lekciju un praktisko nodarbību ciklu Latvijas vidusskolu 10.–12. klašu skolēniem, arodskolu audzēkņiem un citiem jauniešiem, kuri padziļināti interesējas par humanitārajām zinātnēm.

Par katru HAJ apmācību gadu un vairāk nekā 50 procentiem apmeklētu nodarbību jaunieši saņem sertifikātu. Tas sniedz priekšrocību – 10 papildu punktus, stājoties DU studiju virziena “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas” studiju programmās.

Humanitārajā akadēmijā jauniešiem lekcijas lasa un praktiskās nodarbības vada kompetenti un erudīti Latvijas kultūras un mākslas darbinieki, ārzemju vieslektori un Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes docētāji.

Papildu informācija:
t.: 22142679
e-pasts: humanitara.akademija@inbox.lv
“Humanitārās akadēmijas jauniešiem” lapa Facebook