DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
17.02.2022
dalies:
drukā:

2022. gada 11. februārī Daugavpils Universitātē norisinājās ikgadējā Studentu zinātniskā konference ”Sporta izglītības aktualitātes”, kuru jau septīto gadu organizē Izglītības un vadības fakultātes Sporta katedra. Otro gadu konference tiek organizēta digitālā formātā videokonferences platformā Zoom, kurā konferences dalībnieki – profesionālā bakalaura studiju programmas ”Skolotājs” (Sporta un sociālo zinību skolotājs) 4.kursa studējošie, prezentēja savas zinātniskās izstrādnes sporta izglītības jomā. Ar atbalstošiem vārdiem konferences dalībniekus uzrunāja Daugavpils Universitātes zinātņu prorektors Dr.biol., profesors Arvīds Barševskis, Izglītības un vadības fakultātes dekāns Dr.paed. Sergejs Čapulis, Sporta katedras vadītāja p.i. Dr.psych. Aļona Korniševa un Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedras vadītājs Dr.psych. Valērijs Dombrovskis, aktualizējot studējošo spēju pielietot studiju laikā apgūtās teorētiskās zināšanas dažādu praktisko uzdevumu risināšanā. Šogad konferences dalībnieku referātu tematika aptvēra visplašāko jautājumu loku sporta izglītības jomā, tajā skaitā Covid-19 pandēmijas ietekmē. Konferencē norisinātās diskusijas ļāva studējošajiem pilnveidot savas komunikācijas un pašprezentācijas prasmes, kā arī piesaistīt mērķauditorijas uzmanību dažādām izglītībā pastāvošām aktualitātēm. Pateicamies DU rektorātam, Sporta katedras un Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedras docētājiem par atbalstu konferences organizēšanā un vadīšanā.

Sporta katedras vadītāja p.i.
Dr.psych. Aļona Korniševa

alona.korniseva@du.lv

t. 26219848