DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Latvijas Lauksaimniecības Universitātes un Daugavpils Universitātes pētnieku raksts saņēmis žurnāla Veterinary Medicine International gada balvu

16.06.2022
dalies:
drukā:

2021. gadā publicētais zinātniskais raksts “The Impact of Inulin and a Novel Synbiotic (Yeast Saccharomyces cerevisiae Strain 1026 and Inulin) on the Development and Functional State of the Gastrointestinal Canal of Calves” (DOI: 10.1155/2021/8848441) tika izvēlēts par gada balvas ieguvēju. Gada raksta balva tiek piešķirta katru gadu vienam oriģinālam pētījumam, kurš publicēts Veterinary Medicine International žurnālā, ko galvenais redaktors uzskata par ietekmīgu pašreizējo vai nākotnes pētījumu virziena pārstāvi.

Veterinary Medicine International ir atpazīstams veterinārmedicīnas žurnāls, kurš publicē rakstus par dzīvnieku slimību bioloģisko pamatu, kā arī diagnostiku, profilaksi, ārstēšanu un epidemioloģiju. Pēc SCImago Journal & Country Rank datubāzes datiem (par 2021. gadu) žurnāls ierindojas Q1 kategorijā, kas liecina par augstu rakstu citējamību un popularitāti zinātnieku vidū.

Pētījums tika izstrādāts sadarbojoties Latvijas Lauksaimniecības Universitātes un Daugavpils Universitātes pētniekiem. Šī pētījuma mērķis bija noskaidrot prebiotikas inulīna un jaunas, komerciāli nepieejamas sinbiotikas (inulīna un tā kombinācijas ar S.cerevisiae celmu 1026) izbarošanas ietekmi uz teļu gremošanas kanāla attīstību pārejas periodā no piena uz tilpumainās barības izbarošanu, novērtējot atsevišķu kuņģa daļu masu, to relatīvo masu attiecībā pret teļu dzīvmasu un izvērtējot iekšējās vides pH un histoloģiskās izmaiņas dažādās gremošanas kanāla daļās.

Ar publicētā zinātniskā raksta saturu var iepazīties šeit:

https://www.hindawi.com/journals/vmi/2021/8848441/