DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

KRISTĪNE KUZŅECOVA „Sabiedriskās kārtības un drošības teorētiskie un praktiskie aspekti globalizācijas apstākļos”

29.08.2022
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitātes Tiesību zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2022. gada 29. augustā

KRISTĪNE KUZŅECOVA

aizstāvēja promocijas darbu

„Sabiedriskās kārtības un drošības teorētiskie un praktiskie aspekti globalizācijas apstākļos”.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs:

Dr.iur., prof., Vitolds Zahars (Daugavpils Universitāte).

Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – 0, atturas – 0. Ar Tiesību zinātnes promocijas padomes lēmumu Kristīnei Kuzņecovai piešķirts zinātniskais doktora grāds zinātnes doktore (Ph.D.) tiesību zinātnē.

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā, Parādes ielā 1, Daugavpilī.

Papildu informācija:
Zinātņu daļa
Tālr.: 654 25452
e-pasts: zinda@du.lv