DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
22.02.2023 - 03.05.2023
dalies:
drukā:

Šogad 22. februārī aprit 150 gadi izcilam valodniekam Jānim Endzelīnam (1873–1961). Jānis Endzelīns — profesors, zinātnieks, valodnieks, latviešu valodas kārtotājs, pētnieks, salīdzināmās un vēsturiskās valodniecības speciālists.

No 22.02.2023. līdz 03.05.2023. Bibliotēkas lasītavā (Parādes ielā 1) skatāma valodniekam Jānim Endzelīnam veltīta grāmatu izstāde.

Jānis Endzelīns ir viens no visu laiku izcilākajiem valodniekiem baltistiem – viņš tiek uzskatīts par latviešu klasiskās valodniecības pamatlicēju un ir ticis novērtēts par izcilāko starptautiski atzīto latviešu valodnieku. Viņa nozīmīgākie darbi „Latviešu valodas gramatika” (vācu un latviešu valodā) un kopā ar Kārli Mīlenbahu radītā „Latviešu valodas vārdnīca” deva lielu ieguldījumu pasaules salīdzināmi vēsturiskajā valodniecībā, baltistikā un indoeiropeistikā, jo tā visai pasaulei kļuva pieejami pētījumi un dati par vēl vienu no dzīvajām baltu valodām – latviešu valodu un tās dialektiem. Jāņa Endzelīna teorētiskie darbi joprojām ir nozīmīgs ieguldījums salīdzinošo pētījumu un latviešu klasiskās valodniecības tālākai attīstībai.

Valodnieks dzimis 1873. gada 22. februārī Valmieras apriņķa Kauguru pagastā kā Mičkēna saimnieka Mārča (1819 – 1901) un saimnieces Kristīnes (dzimušas Grasman, 1842 – 1917) otrā atvase: pirms viņa tēva otrajā laulībā jau bija piedzimis vecākais brālis Hermanis (Enzeliņš, 1867 – 1953). Komparatīvistikas zinātniskajās aprindās Jānis Endzelīns bija viens no 20. gs. pirmās puses biežāk pieminētiem un citētiem lingvistiem. Jānis Endzelīns ir 15 grāmatu, vairāk nekā 300 publicētu rakstu autors vairāk nekā 20 dažādos lingvistikas žurnālos un filoloģisko materiālu krājumos.

Jānis Endzelīns saņēmis nozīmīgus savas un citu valstu apbalvojumus. Izdoti daudzi viņam veltīti rakstu krājumi Latvijā, Itālijā, Lietuvā, ASV. Viņam tiek veltītas ikgadējas atceres konferences, un no 1970. gada tiek pasniegta viņa vārdā nosaukta balva par izciliem darbiem baltistikā. Jānis Endzelīns mira 1961. gadā Kokneses „Nākās”. Viņš apglabāts Rīgā, Raiņa kapos.

Kauguru pamatskola un ielas Rīgā un Valmierā nosauktas J. Endzelīna vārdā. Jāņa Endzelīna 150. dzimšanas diena iekļauta UNESCO kalendārā.

Izstādes nodaļas:

  • Vispārīgs pārskats par J. Endzelīna dzīvi un darbu
  • Darbi
  • Publikācijas periodiskajos izdevumos

Izmantotā literatūra:

  • Nītiņa, Daina. Jāņa Endzelīna lingvistiskie uzskati. – Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2016. – 193 lpp.
  • 100 Latvijas personību. – Rīga : Nacionālais apgāds ; a/s “Lauku Avīze”, 2006 (a/s “Preses nams”). – 227 lpp.

Elektroniskie resursi:

http://lavi.lu.lv/jana-endzelina-150-dzimsanas-diena-ieklauta-unesco-kalendara/

Papildu informācija:
Nataļja Zeile
Lasītava
e-pasts: natalja.zeile@du.lv