DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
07.07.2023
dalies:
drukā:

Šī gada martā Daugavpils Universitāte (DU) no Valsts izglītības un attīstības aģentūras (VIAA) saņēma uzaicinājumu piedalīties Erasmus+ digitalizācijas čempionātā. Ievērojot Erasmus+ augstākās izglītības hartas (ECHE) principus, DU ir ieviesusi digitalizētu studentu mobilitātes pārvaldību saskaņā ar Eiropas studenta kartes iniciatīvas tehniskajiem standartiem. Eiropas studenta kartes iniciatīvas mērķis ir vienkāršot mācību un apmācības mobilitāti, digitalizējot visus galvenos elementus, kuri ir nepieciešami studentu mobilitātes organizēšanai. DU ir veiksmīgi pieslēgusies Erasmus+ bezpapīra darbplūsmas tīklam Erasmus Without Paper (EWP)/Dashboard, lai apmainītos ar datiem drošā un nesarežģītā veidā, lai pārvaldītu tiešsaistes mācību līgumus un digitālos iestāžu līgumus. Tādējādi atbalstot pilnībā digitalizētu mobilitātes pārvaldību.

Čempionātā DU dalījās ar savu pieredzi Erasmus+ dokumentācijas digitalizācijā, kā arī īpaši tika izcelta starpuniversitāšu līgumu pārslēgšana EWP platformā. Līdz 2022.gada beigām DU bija veiksmīgi pārslēgusi vairāk nekā 180 starpuniversitāšu līgumus. Platformā tiek administrēti arī studējošo studiju mobilitātes līgumi gan ienākošajiem, gan izbraucošajiem studējošajiem.

2023. gada 7. jūlijā no Eiropas Komisijas tika saņemta oficiālā vēstule, kurā DU tika izvirzīta par vienu no pirmajiem Erasmus Without Paper čempioniem.

“Jūsu iestādes izvēle ir apliecinājums tam, ka Jūs esat nelokāmi un neatlaidīgi. Jūs un Jūsu kolēģi esat izrādījuši lielu apņēmību veicināt digitālo pārvaldību Erasmus+ studentu mobilitātes digitalizācijā sarežģītajā pārejas periodā”.

Saņemot tik augstu novērtējumu, DU ir uzaicināta ieņemt svarīgu lomu informatīvajos pasākumos, daloties ar labās prakses piemēriem un izaicinājumiem digitalizācijas procesā, kā arī sadarboties ar EK, lai uzlabotu un paplašinātu EWP funkcionalitāti, lai paātrinātu EWP/Dashboard ieviešanu visās augstākās izglītības iestādēs Erasmus+ programmas valstīs.

Papildu informācija

Erasmus+ programmas nodaļa

T. 65421606

E-pasts: erasmus@du.lv