DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

DU doktoranti aicināti piedalīties ES Erasmus+ doktorantūras mobilitātē. Ir pieejams finansējums.

20.12.2023
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitātes (DU) doktoranti ir aicināti piedalīties ES Erasmus+ programmas Doktorantūras mobilitātē un saņemt finansējumu:

Ilgtermiņa mobilitātei – studijas vai prakse (2-12 mēneši)

Īstermiņa mobilitātei – studijas vai prakse (5-30 dienas)

Mobilitāte var tikt organizēta kā jaukta mobilitāte, kas nozīmē, ka dalībnieks kādu daļu savas mobilitātes ir fiziski klāt uzņemošajā organizācijā un kādu darba daļu veic attālināti.

Kopējais mobilitātes ilgums neatkarīgi no aktivitātes veida un skaita vienā studiju līmenī ir 12 mēneši.

Vienā studiju līmenī studējošais var doties gan studiju, gan prakses mobilitātē.

Pieteikšanās notiek 2 reizes gadā –  novembris/decembris un marts/aprīlis.

Ja doktorants vēlas doties doktorantūras mobilitātē 2024. gada pavasara semestrī, pieteikšanās termiņš tiks pagarināts līdz 2024. gada 31.janvārim.

STUDIJU MOBILITĀTE

 • Studijas notiek kādā no DU partneraugstskolām, kuras laikā tiek apgūti studiju kursi, kas daļēji vai pilnībā atbilst DU programmas studiju kursiem;
 • Veiksmīgi apgūtiet kursi  tiek atzīti/pielīdzināti DU;
 • Mobilitātes dalībnieki saņem stipendiju, kas sedz uzturēšanās, ceļa un apdrošināšanas izdevumus. Stipendijas apjoms atšķiras no valsts uz kuru dodas un no mobilitātes ilguma. Ilgtermiņa mobilitātei stipendija sākot no 640.00 EUR mēnesī.

Stipendiju likmes skatiet DU mājaslapā.

Studiju mobilitāte doktorantiem nav populārs mobilitātes veids, jo doktora līmeņa studiju kursus piedāvā tikai dažas partneruniversitātes.

PRAKSES MOBILITĀTE

 • Doktorants veic aktivitātes, kas saistītas ar promocijas darba izstrādi kādā uzņēmumā/pētniecības institūtā, laboratorijā, organizācijā, augstākās izglītības iestādē  vai jebkurā citā atbilstīgā darbavietā (arī vasaras mēnešos);
 • Dalībniekam jāstrādā pilna darba slodze atbilstoši uzņēmējorganizācijas darbalaikam;
 • Doktorantūras praksi, neatkarīgi no tās ilguma var īstenot jauktas mobilitātes veidā (fiziskā mobilitāte esot klāt darba vietā kombinēta ar virtuālo komponentu, kas tiešsaistē nodrošina sadarbīgu kopīgu mācīšanos vai darbu grupā);
 • Ar prakses vietu tiek noslēgts prakses līgums, kurā ir atrunāta detalizēta programma/veicamie darbi.  
 • Praksi iespējams veikt arī pēc studiju pabeigšanas. Prakse jāveic viena gada laikā pēc diploma saņemšanas. Ja doktorants vēlas izmantot Erasmus+ prakses mobilitāti (neseno absolventu mobilitāte), tad doktorantam jāpiesakās vēl esot studējošā statusā. Tas nozīmē, ka doktorants pieteikumu iesniedz pēdējā semestrī pirms absolvēšanas.
 • Prakses vietu doktorants meklē patstāvīgi, sazinoties ar sev atbilstīgo organizāciju.
 • Mobilitātes dalībnieki saņem stipendiju, kas sedz uzturēšanās, ceļa un apdrošināšanas izdevumus. Stipendijas apjoms atšķiras no valsts uz kuru dodas un no mobilitātes ilguma. Ilgtermiņa mobilitātei stipendija sākot no 790.00 EUR mēnesī.

Prakses mobilitāte doktorantiem ir vispopulārākais mobilitātes veids, jo sniedz starptautiskas sadarbības iespējas, tiek stiprināta saikne starp izglītību un pētniecību. Doktorants var izmantot ārvalstu organizācijās pieejamos aprīkojumus, strādāt pētniecības centros utt.

Pieteikšanās doktorantūras mobilitātei

Doktorants aizpilda pieteikumu tiešsaistes platformā https://exchange.du.lv/  un izvēlas aktivitāti – studiju vai prakses mobilitāte.

Studiju mobilitāte – doktorants reģistrējas platformā, aizpilda pieteikumu un izvēlas partneruniversitāti no izvēlnes.

Prakses mobilitātei – doktorants platformā reģistrējas, aizpilda pieteikumu un pievieno:

 • CV angļu valodā;
 • Apliecinājumu no prakses devēja par uzņemšanu praksē (veidlapu iespējams lejupielādēt DU mājaslapā, sadaļā “Svarīgākie dokumenti”);

Neseno absolventu mobilitātes gadījumā, doktorants reģistrējas platformā, aizpilda pieteikumu un pievieno:

 • CV angļu valodā;
 • Apliecinājumu no prakses devēja par uzņemšanu praksē (veidlapu iespējams lejupielādēt DU mājaslapā, sadaļā “Svarīgākie dokumenti”);
 • Rekomendācijas vēstuli no savas programmas direktora vai promocijas darba vadītāja (latviešu valodā).

Papildu informācija par Erasmus+ programmu

DU mājaslapā

Papildu informācija:

Projektu koordinatore
Inese Hodanova
E-pasts: Inese.hodanova@du.lv

T. 26078272