DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

DU Dabas izpētes un vides izglītības centra speciālisti sagatavo rekomendācijas Spānijas kailgliemeža Arion vulgaris pārvaldības plāna aktualizācijai

04.08.2022
dalies:
drukā:

Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta „DATU IEGUVE PAR SPĀNIJAS KAILGLIEMEŽA (ARION VULGARIS) JAUNAJĀM ATRADNĒM, SUGAS IZPLATĪŠANAS CEĻIEM, POPULĀCIJU DZĪVOTSPĒJU UN IETEKMI UZ VIETĒJO SARKANĀ KAILGLIEMEŽA (ARION RUFUS) POPULĀCIJU” (NR 1-08/187/2020) ietvaros Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi ir izstrādājis ieteikumus Spānijas kailgliemeža Arion vulgaris (Moquin-Tandon, 1855) pārvaldības plānam.

Pārvaldības plāna ietvaros aktualizēta informācija par Spānijas kailgliemeža izplatību Latvijā, populāciju ģenētisko daudzveidību, līdzšinējo sugas apsaimniekošanu, kā arī aktualizēti ieteikumi Spānijas kailgliemeža izplatības ierobežošanas un iznīcināšanas pasākumiem.

Ieteikumi Spānijas kailgliemeža Arion vulgaris (Moquin-Tandon, 1855) pārvaldības plānam ir pieejami Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā: https://www.daba.gov.lv/lv/invazivas-sugas#faktu-lapas-invazivas-sauszemes-gliemezu-sugas