DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Atvērta pieteikšanās darbinieku mobilitātēm ES Erasmus+ programmā

25.06.2024
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitāte aicina iesniegt pieteikumus ES Erasmus+ programmas aktivitātē “Personu mācību mobilitāte”, projekts 2024-1-LV01-KA131-HED-000204638.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2024. gada 20. augusta plkst. 23.59.

Pieteikuma veidlapa atrodama šeit.

Darbinieki var pieteikties docēšanas mobilitātei (docēšana 8 mācību stundas), kombinētai mobilitātei (4 mācību stundas apvienotas ar profesionālās pilnveides aktivitātēm) un profesionālās pilnveides mobilitātei (apmācības/ ēnošana).

Mobilitātes īstenošanas periods sākot no  2024. gada 15. septembra līdz 2026. gada 30. maijam.

Docēšanas mobilitātē darbinieki dodas docēt uz DU partneruniversitātēm, kur ir noslēgts sadarbības līgums attiecīgajā jomā. Partneruniversitāšu saraksts pieejams šeit.

Profesionālās pilnveides mobilitātes gadījumā uzņemošā organizācija var būt DU partneruniversitāte vai jebkura ES dalībvalsts organizācija, kas darbojas darba tirgū vai izglītības, apmācības, jaunatnes, pētniecības vai inovācijas jomā.

Mobilitātes dalībnieki, kuri piesakās profesionālās pilnveides mobilitātē uz Igauniju, Lietuvu un Poliju finansiāli atbalstāmais aktivitāšu dienu skaits (dienas, kad notiek darbs) būs no 2 līdz 3 aktivitātes dienām. Izņemot gadījumus, kad darbinieks dodas Staff Training Week (būs jāiesniedz programma).

2024. gada projektā ir palielinātas individuālā atbalsta likmes un ceļa atbalsta likmes, kas publicētas DU mājaslapā.

!!! Turpmāk, mobilitātes dalībniekam papildus mobilitātes atskaitēm būs jāiesniedz pamatojoši dokumenti par uzturēšanos ārvalstīs (rēķins vai maksājuma kvīts par naktsmītni) un ceļa izdevumus pamatojošus dokumentus (aviobiļetes, autobusa, vilciena, prāmja biļetes, degvielas kvīts).

!!! Ja saskaņā ar EK izstrādāto attāluma kalkulatoru (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator) distance starp nosūtošo un uzņemošo organizāciju ir līdz 500 km, tad pārvietošanās veicama ar mazemisiju jeb videi draudzīgu transportlīdzekli – autobusu, velosipēdu, automašīna (dalīta ar vairākiem mobilitātes dalībniekiem).

Šī gada 5.jūlijā, plkst. 14:00 notiks informācijas diena DU darbiniekiem par ES Erasmus+ mobilitātes aktivitātēm un Intensīvajām kombinētajām programmām.

Informācijas diena notiks tiešsaistes platformā ZOOM.

Reģistrācija obligāta. Reģistrācijas veidlapa pieejama šeit https://forms.gle/PvdCAXkkhKTcYN7f8

Papildu informācija DU mājaslapā https://du.lv/darbinieku-mobilitate/

Kontaktinformācija:
Inese Hodanova
Projekta koordinatore
T.: 26078272
E-pasts: erasmus@du.lv