DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Aicina pieteikties Augšdaugavas novada pašvaldības stipendijām!

22.05.2024
dalies:
drukā:
Avots: https://www.augsdaugavasnovads.lv/novads/aktualitates/jaunumi/aicinam-pieteikties-augsdaugavas-novada-pasvaldibas-stipendijam-3/

Līdz 31. augustam ir izsludināta pieteikšanās Augšdaugavas novada pašvaldības stipendiju konkursam 2024./2025. mācību gadam.

Īpaši tiek aicināti pieteikties pēdējo kursu studenti, jo tā būs iespēja gan saņemt vienreizējo stipendiju, gan uzreiz iegūt darba vietu kādā no Augšdaugavas novada iestādēm.

Atbalstāmās izglītības studiju specialitātes un darba vieta:

 • Psihologs (Augšdaugavas novada Izglītības pārvalde);
 • Sākumskolas skolotājs (Lāču pamatskola);
 • Pirmsskolas skolotājs (Ilūkstes PII “Zvaniņš”);
 • Vispārējās aprūpes māsa (Ilūkstes PII “Zvaniņš”);
 • Ģimenes ārsts (Veselības centrs Ilūkste);
 • Optometrists (Veselības centrs Ilūkste);
 • Fizioterapeits (Veselības centrs Ilūkste);
 • Otolaringologs (Grīvas poliklīnika);
 • Oftalmologs (Grīvas poliklīnika);
 • Ķirurgs (Grīvas poliklīnika);
 • Radiologs (Grīvas poliklīnika).

Ikmēneša stipendijai var pieteikties:

 • studējošais, kurš uzsāk vai turpina studēt kādā no pašvaldības atbalstāmajām specialitātēm;
 • noslēdzis vienošanos ar Augšdaugavas novada pašvaldības iestādes vadītāju vai novada uzņēmēju, pie kura pēc augstskolas absolvēšanas apņemas nostrādāt vismaz trīs gadus;
 • studējošais, kas apgūst attiecīgo specialitāti un sekmju vidējā atzīme nav zemāka par sešām ballēm.

Stipendiju var saņemt jebkura kursa studējošais bakalaura, maģistra profesionālajā vai akadēmiskajā studiju vai ārsta rezidentūras programmā.

Kāds ir stipendijas apmērs?

Stipendijas apmērs ir atkarīgs no studiju gada – 1. kursā studējošam – 150 eiro mēnesī, 2. un 3. kursa studentam – 200 eiro mēnesī; 4. kursa un augstāko kursu studējošiem, maģistra studiju programmā studējošajiem un ārstiem rezidentiem – 250 eiro mēnesī. Studējošais, ievērojot saistošajos noteikumos ietvertās prasības, stipendiju varēs saņemt 10 mēnešus gadā (rudens semestrī no septembra līdz janvārim un pavasara semestrī no februāra līdz jūnijam), ārsts rezidents- 12 mēnešus.

Pastāv arī “Vienreizējā stipendija” 2000 eiro apmērā, ko var saņemt pēdējā kursā studējošais.

Vai būs garantēts darbs?

Gan ikmēneša, gan vienreizējās stipendijas saņēmējam pēc augstskolas beigšanas vismaz trīs gadus ir nodrošināts darbs attiecīgajā specialitātē Augšdaugavas novadā, kā arī prakse mācību laikā.

Jaunajiem speciālistiem pašvaldība sniedz palīdzību arī dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Kontaktpersona jautājumu gadījumos: Iveta Megne, iveta.megne@augsdaugavasnovads.lv, 65422284

Informācijas avots: https://www.augsdaugavasnovads.lv/novads/aktualitates/jaunumi/aicinam-pieteikties-augsdaugavas-novada-pasvaldibas-stipendijam-3/