DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

2024. gada 16.-17. maijā Daugavpils Universitātē notiek starptautiskā zinātniskā konference XXVII Slāvu lasījumi.

16.05.2024
dalies:
drukā:

Konferenci rīko Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu fakultātes Valodu un literatūras katedra sadarbībā ar Vroclavas Universitātes Slāvu filoloģijas institūtu (Polija) un Trnavas Sv. Kirila un Metodija universitātes Mākslas un filozofijas fakultātes Rusistikas katedru (Slovākija).

Slāvu lasījumi tiek rīkoti kopš 1991. gada. Konferencē tiek prezentēti pētījumi par slāvistikas aktuālajām problēmām, diskutēts par slāvu valodu un literatūru attīstības likumsakarībām plašākajā – slāvu un citu tautu kultūras – kontekstā.

Šogad Slāvu lasījumos piedalās 53 zinātnieki no 10 valstīm: ASV, Čehijas, Igaunijas, Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Slovākijas, Spānijas un Ungārijas.

Konferences dalībnieku ziņojumi veltīti šādām problēmām:

Slāvu valodas: vēsture un mūsdienas;

Slāvu tautu literatūra Eiropas literatūras kontekstā;

Slāvu tautu kultūras tradīcijas un folklora;

Slāvu – baltu valodas, literatūras un kultūras sakari;

Inovatīvas metodes krievu valodas mācīšanā ārvalstu studējošajiem;

XXVII Slāvu lasījumi notiek hibrīdformā: gan klātienē DU telpās (Vienības ielā 13), gan tiešsaistē ZOOM platformā.

Konferences darba valodas – angļu, krievu, latviešu, poļu, slovāku.

Konferences atklāšana 16. maijā plkst. 11.30 Vienības 13 104. auditorijā.

Konference tiek rīkota ar DU un projekta „Learn Russian in the European Union” atbalstu.