DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
Birkas
Aktualitātes, Promocijas darbi
Evaldas Raistenskis „Tabakas izstrādājumu kontrabandas ierobežošana un novēršana atsevišķās Eiropas valstīs: salīdzinošā analīze” (“Restriction and prevention of smuggling tobacco products in selected European countries: a comparative analysis”)
Aktualitātes, Promocijas darbi
Mirdza Paipare “Mūzikas terapeita profesionālās kompetences attīstība Latvijā”
Aktualitātes, Promocijas darbi
Diāna Ozola „Ceļojuma apraksta žanra tipoloģija 20.–21. gadsimtu mijas latviešu un amerikāņu literatūrā”
Aktualitātes, Pasākumi, Promocijas darbi
IMANTA FREDERIKA OZOLA promocijas darba aizstāvēšana
Aktualitātes, Promocijas darbi
Liene Valdmane „Pedagogu uzskati par medijpratību kā rīcībspējas komponenti mediju izglītības kontekstā”
Aktualitātes, Promocijas darbi
Valdis Jukšs „Latvijas robežsargu profesionālās attīstības ilgtspējīga vadība”
Aktualitātes, Promocijas darbi
JĀNIS KUDIŅŠ „Sudraba ekonomika: pēcdarbspējas vecuma iedzīvotāju nodarbinātības veicināšana Latvijā”
Aktualitātes, Promocijas darbi
NIKOLAJS JEFIMOVS „Kapitālsabiedrības valdes kompleksa darba izvērtēšana komerciālo attiecību organizācijas jomā”
Aktualitātes, Promocijas darbi
BIRUTA URBĀNE „Implicīto un eksplicīto attieksmju izpēte pret Latvijas un ārzemju pārtikas produktu zīmoliem”
Aktualitātes, Promocijas darbi
INNA SAMUILIKA „Matemātiskais modelis tīklu klasei lietojumos”
Aktualitātes, Promocijas darbi
OLEG RYBALKIN „Zaļā ekonomika Eiropas Savienības ilgtspējīgas attīstības kontekstā no 2017. gada līdz 2020. gadam”
Aktualitātes, Promocijas darbi
JĀNIS SNIĶERIS „Mikro un nano struktūru iegūšana uz metālu un metālu kompozītmateriālu plāno kārtiņu virsmām ar fokusētu elektronu starojumu”