DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
Birkas
Aktualitātes, Promocijas darbi
Anita Rukmane-Bārbale „Ģints Pachyrhynchus Germar, 1824 (Coleoptera: Curculionidae: Pachyrhynchini) fauna, sistemātika un bioģeogrāfija Orientālajā reģionā”
Aktualitātes, Promocijas darbi
Ivars Zālītis „ Robežsargu profesionālās sagatavošanas kvalitātes vadība”
Aktualitātes, Promocijas darbi
Aija Brakovska „Daphnia cucullata Sars, 1862, vieta zooplanktona cenožu sastāvā, tās ģenētiskā daudzveidība Austrumlatvijas dziļajos ezeros”
Aktualitātes, Promocijas darbi
Inese Vičaka “Ekokritika un ekofeminisms amerikāņu rakstnieka Kormaka Makārtija romānos”
Aktualitātes, Promocijas darbi
Imants Frederiks Ozols „Koloniālisma semiotika: koloniālā telpa, struktūra, zīmes un kolonizatora – kolonizējamā dihotomija Augusta Deglava triloģijā „Rīga””
Aktualitātes, Promocijas darbi
Evaldas Raistenskis „Tabakas izstrādājumu kontrabandas ierobežošana un novēršana atsevišķās Eiropas valstīs: salīdzinošā analīze” (“Restriction and prevention of smuggling tobacco products in selected European countries: a comparative analysis”)
Aktualitātes, Promocijas darbi
Mirdza Paipare “Mūzikas terapeita profesionālās kompetences attīstība Latvijā”
Aktualitātes, Promocijas darbi
Diāna Ozola „Ceļojuma apraksta žanra tipoloģija 20.–21. gadsimtu mijas latviešu un amerikāņu literatūrā”
Aktualitātes, Promocijas darbi
Liene Valdmane „Pedagogu uzskati par medijpratību kā rīcībspējas komponenti mediju izglītības kontekstā”
Aktualitātes, Promocijas darbi
Valdis Jukšs „Latvijas robežsargu profesionālās attīstības ilgtspējīga vadība”
Aktualitātes, Promocijas darbi
JĀNIS KUDIŅŠ „Sudraba ekonomika: pēcdarbspējas vecuma iedzīvotāju nodarbinātības veicināšana Latvijā”
Aktualitātes, Promocijas darbi
NIKOLAJS JEFIMOVS „Kapitālsabiedrības valdes kompleksa darba izvērtēšana komerciālo attiecību organizācijas jomā”