DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

Kontaktinformācija

Vienības iela 13 – 316. kab.,
Daugavpils, LV-5401
Tālr.: +371 654 24238
E-pasts: llkk@du.lv

Latviešu valodas un literatūras katedra tika izveidota līdz ar Daugavpils Pedagoģiskā institūta dibināšanu 1952. gadā. 1960. gadā institūtā tika likvidēta latviešu valodas un literatūras specialitāte; 1976. gadā atjaunota Latviešu valodas un literatūras katedra (1960. gadā Krievu valodas katedrā izveidoja Latviešu valodas sekciju). 1989. gadā atsākta studentu uzņemšana latviešu valodas un literatūras skolotāja specialitātē, uzsākta arī kultūras vēstures skolotāju sagatavošana. No 1990. līdz 1992. gadam pastāvēja Latviešu filoloģijas un kultūras katedra, savukārt kopš 1992. gada darbojas Latviešu literatūras un kultūras katedra.

Katedru, nodrošinot latviešu filoloģijas (vēlāk arī kultūras) studijas, ir vadījuši: Bunims Vekslers (1945–1958), Klementijs Gailums (1958–1960), Jānis Paklons (1976–1986), Antons Breidaks (1986–1987), Artūrs Priedītis (1987–1992), Valdis Ķikāns (1992–1995), Valentīna Liepa (1995–2001), Gatis Ozoliņš (2001–2005), Maija Burima (2005–2012), Rudīte Rinkeviča (2012-2019), Sandra Meškova (kopš 2019. gada decembra).

2014. gada nogalē Humanitārajā fakultātē tika atklāta emeritus profesora Valda Ķikāna (12.12.1929. – 12.05.2013.) memoriālā auditorija. V. Ķikāns bija izcila personība – literatūrzinātnieks, profesors, dzejnieks. Kā mācībspēks toreizējā Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā strādāja no 1954. līdz 1960. gadam, tad – kopš 1986. līdz 2008. gadam. V. Ķikāns bija pirmais Latviešu literatūras un kultūras katedras vadītājs.

Struktūrvienības

Latvijas studiju centrs

Akadēmiskais darbs

Latviešu literatūras un kultūras katedras docētāji nodrošina studijas vairākās studiju programmās bakalaura, maģistra un doktora studiju līmenī DU Humanitārajā fakultātē:

ABSP Filoloģija (latviešu filoloģija, angļu filoloģija, krievu filoloģija), ABSP Vēsture,

AMSP Filoloģija (latviešu filoloģija, angļu filoloģija, salīdzināmā filoloģija) AMSP Vēsture,

DSP Literatūrzinātne, DSP Vēsture un arheoloģija.

Katedras docētāji docē studiju kursus arī citu DU fakultāšu studiju programmās:

DSP Juridiskā zinātne,

DSP Izglītības zinātnes,

PMSP Psiholoģija,

PMSP Sabiedrības un organizāciju vadība,

PMSP Viedā ekonomika un inovācijas,

PMSP Izglītība,

AMSP Vēsture,

PBSP Māszinības,

PBSP Sākumizglītības skolotājs,

PBSP Mūzika,

PBSP Mākslas menedžments,

2.līm. PSP Skolotājs.

Zinātniskās darbības virzieni

  • Latgales kultūras un latgaliešu literatūras problēmas;
  • pasaules un Latvijas kultūra un literatūra: process, mijiedarbība, problēmas.

Zinātnisko rakstu krājumi

LITERATŪRA UN KULTŪRA: process, mijiedarbība, problēmas (iekļauts EBSCO datu bāzē)

Aktivitātes

  • Sadarbība ar Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu, Liepājas Universitāti, Rēzeknes Augstskolu, Klaipēdas Universitāti, Vītauta Dižā Kauņas universitātes Humanitāro fakultāti, Baltoskandijas akadēmiju Paņevežā, Baskerūdas un Vestfoldas universitātes koledžu Norvēģijā, Latviešu folkloras krātuvi.
  • Tiek izdoti ikgadēji katedras zinātnisko rakstu krājumi „Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas”, „Kultūras studijas” (iekļauti EBSCO datubāzē).
  • Studentu un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšana un vērtēšana.
  • Dalība DU „Humanitārajā akadēmijā jauniešiem”, Zinātnes skolā, Zinātnes festivālā, Zinātnieku naktī; sadarbība ar vispārizglītojošām skolām – lekcijas, kursi pedagogiem, studējošo piesaistes aktivitātes.
  • Piedalīšanās Valsts pētījumu programmā „Letonika”.
  • Starptautiskie projekti: 2014–2016. The International Collaborative Project Nr. 613368of the Commission of the European Communities VII Framework Programme Theme SSH-2013-6.3-1 “Measuring Youth Well-Being”; 2011–2015. Eiropas Komisijas VII ietvara starptautiskais projekts MYPLACE (Memory, Youth, Political Legacy And Civic Engagement). Vadītāja – prof. A. Stašulāne; 2013–2014. Projekts „Mutvārdu vēstures centru popularizācija Latvijas un Baltkrievijas pierobežas teritorijā”, LLB 2-143. Daugavpils Universitāte, Grodņas Valsts Universitāte. Vadītāja – prof. Maija Burima.
  • Prof. Maija Burima, prof. Anita Stašulāne, doc. Ingrīda Kupšāne, doc. Rudīte Rinkeviča, doc. Gatis Ozoliņš ir Latvijas Zinātņu padomes (LZP) eksperti.
  • Prof. Maija Burima 2019. gada 12. maijā ievēlēta Latvijas Rakstnieku savienības valdē.

Katedrai ir savs kabinets, bibliotēka, datortehnika.

Personāls

Amats Vārds, uzvārds
Katedras vadītāja, asociētā profesore Sandra Meškova
Profesore Maija Burima
Profesore Anita Stašulāne
Docente Rudīte Rinkeviča
Docents Gatis Ozoliņš
Docente Ingrīda Kupšāne
Vieslektors Imants Frederiks Ozols
Lietvedības sekretāre Diāna Skuķe