DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Turpinās ERAF projekta “Tulkojumu literārais un politiskais diskurss totalitārismā: anglofonā literatūra padomju Latvijā” īstenošana

01.06.2022
dalies:
drukā:

No 2022. gada 1. marta līdz 2022.gada 31. maijam projekta „ Tulkojumu literārais un politiskais diskurss totalitārisma apstākļos: anglofonā literatūra padomju Latvijā” (vienošanās Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/452) ietvaros pētniece Evita Badina turpināja darbu pie anglofonās literatūras tulkojumu latviešu valodā, kuri tapuši padomju Latvijā, literārā un politiskā diskursa izpētes un analīzes.Latvijas Valsts arhīvātika iesākta LPSR Galvenās literatūras pārvaldes arhīvu pētīšana, turpinājās darbs pie oriģināldarbu un to tulkojumu salīdzinošās analīzes, kā arī pie paratekstuālu elementu izpētes (priekšvārdu un pēcvārdu analīze). Balstoties uz iegūtajiem datiem, tika sagatavoti un prezentēti trīs ziņojumi:

1) 16. Starptautiskajā tehnoloģiju, izglītības un attīstības konferencē INTED 2022, kura  norisinājās Valensijā, Spānijā 2022. gada 7.-8. martā (attālināti ar ziņojumu “I Think, Therefore I Learn:” Brain Game Elements and Interdisciplinary Perspective in Public Engagement and Science Communication Events for Youth; līdzautors – Dr. philol., pētnieks Žans Badins);

2) Amerikāņu Tulkošanas studiju asociācijas (ATISA) rīkotajā 10. konferencē, kura norisinājās šī gada 31.03. – 03.04. Santa Barbarā, Kalifornijā, ASV (attālināti ar ziņojumu ‘Rewriting’ the Life of Robinson Crusoe: On the Translation of D. Defoe’s Novel in Soviet Latvia);

3) konferencē History and Translation: Multidisciplinary Perspectives,  kura norisinājās Tallinā, Igaunijā, 2022.gada 25. – 28. maijā (klātienē ar ziņojumu Literary Translation in Soviet Latvia: on Latvian Publications of Daniel Defoe’s “Robinson Crusoe”).

Tāpat tika izstrādāts un iesniegts raksts zinātnisko rakstu krājumā Slavonica (Literary translation for New Soviet People: Anglophone literature in the Soviet Latvia of the 1950s -1960s).

Projekta ietvaros no 2022. gada 4. aprīļa līdz 2022. gada 20. maijam tika īstenotas mobilitātes aktivitātes Vītauta Dižā universitātē (VDU): (1) regulāras konsultācijas ar zinātniskajiem konsultantiem – profesori Mildu Juliju Danytė un assoc. profesoru Giedriusu Janauskasu par padomju tulkošanas politikas specifiku, ideoloģijas un cenzūras ietekmi, (2) lekciju apmeklēšana, (3) zinātniski pētnieciskā darba veikšana VDU bibliotēkā (4) piedalīšanās kā klausītājai divu dienu konferencē Forgiving or Forgetting: Dealing with a Painful Past, (5) piedalīšanās dažādos VDU organizētajos kultūras pasākumos, (6) tematiskas izstādes Breaking Through the Wall par protesta akcijām 1960.-1970. gadu padomju Lietuvā apmeklējums. Mobilitāti VDU ir paredzēts turpināt 2022. gada rudenī.

Papildu informācija:

Angļu filoloģijas un translatoloģijas katedras pētniece Evita Badina

evita.badina@du.lv