DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

PROJEKTĀ “UZ NANOMATERIĀLIEM BALSTĪTA ELEKTROĶĪMISKĀ SENSORA IZSTRĀDE ŪDEŅRAŽA PEROKSĪDA NOTEIKŠANAI” (Vien. Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/743)

30.06.2022
dalies:
drukā:

Tika veikta zinātniskās literatūras izpēte par dzelzs un tā oksīdu nanostruktūru un nanostrukturētu pārklājumu sintēzi, kā arī par pielietošanu ūdeņraža peroksīda sensoru izgatavošanā. Tika apgūtas un pielietotas vairākas hidrotermālās sintēzes  metodes paraugu sagatavošanā. Tika pētīta darba šķīdumu sastāva un citu sintēzes parametru ietekme uz nanostruktūru morfoloģiju un ķīmisko sastāvu. Par sensora elektroda pamatni kā efektīvākā tika izvēlēta dzelzs stieple. Iegūtais pārklājums tika pētīts, pielietojot skenējošās elektronu mikroskopijas metodes, kas apliecināja nanostrukturētā pārklājuma viendabību. Elektroķīmiskie mērījumi ūdeņraža peroksīda noteikšanai tika veikti 0.1M PBS un 0.1 NaOH šķīdumos. Tika turpināts iepriekš iesāktais darbs pie nanostrukturēta titāna oksīda elektroda izgatavošanas un elektroķīmisko mērījumu veikšanas.

Publicēts zinātnisks raksts: Irena Mihailova, Vjaceslavs Gerbreders, Marina Krasovska, Eriks Sledevskis, Valdis Mizers, Andrejs Bulanovs and Andrejs Ogurcovs. “Non-enzymatic electrochemical hydrogen peroxide sensor based on copper oxide nanostructures”. Beilstein J. Nanotechnol. 2022, 13, 424–436. https://doi.org/10.3762/bjnano.13.35.

Publicēta konferenču tēze: Irena Mihailova, Vjaceslavs Gerbreders, Marina Krasovska, Eriks Sledevskis, Valdis Mizers, Andrejs Bulanovs. “Electrochemical hydrogen peroxide sensor based on copper oxide nanostructures”. Abstracts of the 64rd International Scientific Conference of Daugavpils University (2022)

Ņemta dalība starptautiskā zinātniskā konferencē “64rd International Scientific Conference of Daugavpils University” (April 21-22, 2022) ar referātu “Electrochemical hydrogen peroxide sensor based on copper oxide nanostructures”.

Vienas dienas tīklošanās brauciens, pieredzes apmaiņa un jaunu kontaktu dibināšana Viļņas Universitātē, Fizikas un tehnoloģijas zinātņu nacionālajā centrā.

Papildu informācija:

G.Liberta Inovatīvās mikroskopijas centra pētniece Irēna Mihailova

Irena.mihailova@du.lv