DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” aktualitātes 2022. gada 3. ceturksnī

30.09.2022
dalies:
drukā:

Eiropas Sociālā fonda projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” (vienošanās Nr. 8.2.1.0/18/I/005) ietvaros 2022. gada 3. ceturksnī  (jūlijs–septembris) tika turpināts darbs pie jaunizveidoto licencēto studiju programmu iekļaušanas akreditētā studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”. Š.g. 1. jūlijā Daugavpils Universitāti apmeklēja Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) eksperti, lai izvērtētu  profesionālā bakalaura studiju programmas “Sākumizglītības skolotājs” (programmas direktore: Dr. paed., Mg.psych., doc. Jeļena Badjanova) īstenošanas kvalitāti, 19. jūlijā – akadēmiskās maģistra studiju programmas “Izglītības zinātnes” (programmas direktore: Dr. paed., prof. Jeļena Davidova), bet 7. septembrī – kopīgās doktora studiju programmas (KDSP) “Izglītības zinātnes” (programmas direktore: Dr.paed., doc. Sandra Zariņa) īstenošanu sadarbībā ar partneraugstskolām – Latvijas Universitāti (LU), Liepājas Universitāti (LiepU) un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA).

Š.g. 13. jūlijā Daugavpils Universitāte saņēma jauno studiju virziena  “Izglītība, pedagoģija un sports”  akreditācijas lapu, kurā ar Studiju kvalitātes komisijas sēdes 2022. gada 29. jūnija lēmumu Nr. 2022/09-SPI tika iekļauta 2. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma “Skolotājs”. Šīs programmas studējošie jau 18. jūlijā, kopā ar  topošajiem  skolotājiem no LU un LiepU, uzsāka intensīvas vasaras mācības, lai sagatavotos darba vidē balstītām studijām universitātē un darbam skolā. Studējošie apguva zināšanas un prasmes gan klātienes tiešsaistes nodarbībās Zoom platformā, gan vasaras mācību nodarbībās klātienē Jelgavā.  Studiju kursa “Skolotāja profesionālā darbība” nodarbības no DU puses nodrošināja Dr. paed., vad. pētn. Eridiana Oļehnoviča. Vasaras mācību nodarbību grafiku pirmajai nedēļai no 18.-22. jūlijam var skatīt šeit  un detalizētāk iepazīties ar otrās mācību nedēļas nodarbību sarakstu var šeit .

2022./2023. studiju gada rudens semestrī tiek turpināta profesionālās bakalaura studiju programmas (PBSP) “Skolotājs” aprobācija Veselības un fiziskās aktivitātes, Mūzikas, kā arī Dizaina, tehnoloģiju un datorikas un Datorikas un matemātikas apakšprogrammās. Studiju programmas direktore, Dr. psych., doc. Aļona Korniševa atzīmēja, ka šogad pēc uzņemšanas rezultātiem vispopulārākā ir Veselības un fiziskās aktivitātes apakšprogramma. 

Turpinot sabiedrības informēšanu par ESF projekta aktualitātēm, š.g. augustā tika sagatavoti un demonstrēti video sižeti reģionālās televīzijas kanālā LRT+, kuri ir pieejami skatīšanai arī DU YouTube kanālā:  https://youtu.be/81rYoRIPDnU un https://youtu.be/kWkg_XRX8YY.

Šī gada septembra otrajā pusē varējām atskatīties uz uzņemšanas rezultātiem, uzklausīt profesionālā bakalaura studiju programmas “Sākumizglītības skolotājs” direktores, Dr. paed., Mg. psych., doc. Jeļenas Badjanovas un profesionālā bakalaura studiju programmas “Skolotājs” direktores, Dr. psych., doc. Aļonas Korniševas, kā arī pirmā studiju gada studējošo stāstus par savu izvēli studēt Daugavpils Universitātē. Video ir pieejams DU YouTube kanālā šeit: https://youtu.be/hZPfmegM368

Papildu informācija:

Ilona Fjodorova
Projekta koordinatore
E-pasts: ilona.fjodorova@du.lv 

Eridiana Oļehnoviča
Projekta saturiskā vadītāja
Tālr. 29130310
E-pasts: eridiana.olehnovica@du.lv