DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Pirmais projekta mērķa grupas doktorants ieguvis doktora grādu

28.09.2022
dalies:
drukā:

Eiropas Sociālā fonda  projekta Nr.8.2.2.0/18/I/005 „Daugavpils Universitātes studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” mērķa grupas doktorante Maija Grizāne 2022.gada 11.aprīlī aizstāvējusi promocijas darbu. Maija Grizāne tika nodarbināta vieslektores amatā ESF projektā Nr.8.2.2.0/18/I/005 12 mēnešu periodā. Iesaistot doktoranti projektā tika uzņemtas saistības, ka pēc doktora grāda iegūšanas tiks turpinātas darba attiecības vēlētā akadēmiskajā amatā, tā nodrošinot projekta ilgtspēju.

Daugavpils Universitātes kolektīvs vēl veiksmi Maijai Grizānei turpmākajā karjeras attīstībā.

Papildu informācija:
Jānis Kudiņš
Tālr. 26142333
E-pasts: janis.kudins@du.lv