DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Pētniece Evita Badina turpina anglofonās literatūras tulkojumu latviešu valodā literārā un politiskā diskursa izpēti

28.02.2022
dalies:
drukā:

No 2021. gada 1. decembra līdz 2022.gada 28. februārim projekta „ Tulkojumu literārais un politiskais diskurss totalitārisma apstākļos: anglofonā literatūra padomju Latvijā” (vienošanās Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/452) ietvaros pētniece Evita Badina,  pateicoties Latvijas Valsts arhīva un Latvijas Nacionālās bibliotēkas resursiem un ERAF atbalstam, turpināja anglofonās literatūras tulkojumu latviešu valodā (1940. – 1980. gadi) literārā un politiskā diskursa izpēti, īpašu uzmanību veltotpadomju okupācijas laikā veikto tulkojumu nozīmei un ietekmei Latvijas iedzīvotāju ideoloģiskajā audzināšanā, sabiedriskās domas manipulēšanā, pastāvošā režīma nodrošināšanā, centienos veidot padomju identitāti.

 Balstoties uz pētījuma gaitā iegūtajiem rezultātiem, tika secināts, ka:

– 1950.-1970. gados padomju Latvijas kultūrtelpā režīma ideologi turpināja īstenot labi pārdomātu ārzemju klasiķu un laikmetīgu Rietumu autoru recepcijas procesu: piesakot vai arī no jauna aktualizējot kādu ārzemju rakstnieku, sabiedrību ne tikai uzrunāja dažādu sfēru (preses, literatūras, teātra, mākslas, radio) darbinieki, tādā veidā mēģinot nodrošināt ‘pareizu’, Padomju Savienības komunistiskās partijas principiem atbilstošu noteikta autora un viņa daiļrades izpratni, bet arī tika aktīvi piekopta ideoloģiski audzinošu priekšvārdu vai pēcvārdu prakse publicētajos darbos;

– 1950.-1970. gados joprojām bija aktuāls tulkošanai un publicēšanai atļauto ārzemju autoru atlases jautājums – tulkot atļāva tikai tos darbus, kuri bija jau izdoti krievu valodā (Maskavā, Ļeņingradā, Minskā);

– kaut gan 1950. – 1970. gados tulkoja tikai tos ārzemju rakstniekus, kuru darbi bija jau publicēti krievu valodā, Latvijā  tulkotāji pārsvarā strādāja ar tekstu oriģinālvalodā, neizmantojot starpniekvalodas avotu.

2021.gada 11. decembrī komunikācijas un sabiedrības iesaistes pasākumu ietvaros pētniece Evita Badina novadīja attālinātu nodarbību – „„Robinsona Kruzo” dzīve un pārsteidzošie piedzīvojumi padomju Latvijā: tulkojums un cenzūra” Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Jauniešu interešu izglītības skolā „Humanitārā akadēmija jauniešiem” (HAJ). Apskatot D. Defo romāna “Robinsons Kruzo” latviešu tulkojumu izdošanas vēsturi padomju okupācijas laikā, dalībniekiem tika sniegts ieskats par cenzūras (politiskās, tikumiskās un mākslinieciskās) ietekmi uz kulturālajiem procesiem 1940.-1960. gadu Latvijā. Īpaša uzmanība bija veltīta tiem teksta sagrozījumiem, kuri saistīti ar reliģiskiem motīviem romānā, secinot, ka tīši netulkojot un/vai pārveidojot noteiktas tulkojuma vienības, notiek teksta pārkodēšana, mainās izlasītā uztvere un izpratne. Jauniešiem bija iespēja iesaistīties praktiskās aktivitātēs: izmantojot aplikācijas Mentimeter un SLI DO, nodarbības dalībnieki varēja gan iejusties padomju laika tulkotāju lomā, gan pārbaudīt savu intuīciju un reakciju, veicot interaktīvus uzdevumus.

Izmantojot datus, iegūtus, apkopotus un apstrādātus laika posmā no 2021.gada 1. decembra līdz 2022. gada 28. februārim, tika sagatavots un attālināti prezentēts ziņojums Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXXII Zinātniskajos lasījumos, kuri norisinājās2022. gada 27.–28. janvārī:  On the role of literary translation in constructing “a new Soviet person”: Anglophone literature in Latvia of the 1950s-1960s, kā arī tiek strādāts pie monogrāfijas nodaļas par 1950.-1960. gadu periodu.

Papildu informācija:

Angļu filoloģijas un translatoloģijas katedras pētniece Evita Badina

evita.badina@du.lv