DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Par tirgus izpēti par DU studiju programmu un nozarei atbilstošo pētījumu analīzi, priekšlikumu izstrādi satura pilnveidei, atbilstoši nozares attīstības tendencēm un vajadzībām

14.02.2022
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitāte aicina iesniegt savu cenas piedāvājumu (tehnisko un finanšu piedāvājumu) prognozējamajam pakalpojuma līgumam par DU studiju programmu un nozarei atbilstošo pētījumu analīzi, priekšlikumu izstrādi satura pilnveidei, atbilstoši nozares attīstības tendencēm un vajadzībām projekta „Daugavpils Universitātes pārvaldības un vadības kompetenču pilnveidošana”, Vienošanās Nr.8.2.3.0/18/A/010, ietvaros saskaņā ar Pasūtītāja Tehnisko specifikāciju.

Pakalpojuma izpildes termiņš 30 (trīsdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas.

Pasūtītājs izvēlēsies pretendentu, kurš būs piedāvājis viszemāko cenu, atbilstoši pasūtītāja prasībām.

Ieinteresētajam pretendentam jāiesniedz savu cenas piedāvājumu (tehnisko un finanšu piedāvājumu saskaņā ar Tehniskā un finanšu piedāvājuma formu) līdz 2022.gada 21.februārim plkst. 17:00 papīra formātā (oriģinālā) uz adresi: Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13 (228. kabinets), Daugavpils, LV-5401, kā arī elektroniski ātrākai informācijas apritei uz e-pasta adresi: kristina.romancevica@du.lv. Ja piedāvājums sagatavots un parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, to var iesniegt elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi kristina.romancevica@du.lv.

Tirgus izpētes dokumenti:

Papildus informācija:

Kristīna Romanceviča,

tālrunis: 654 23133,

e-pasts: kristina.romancevica@du.lv.