DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
01.03.2022
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitāte aicina iesniegt piedāvājumu prognozējamajam līgumam par Zinātnisko konferenču organizēšanu, kas nepieciešama projekta Nr.1.1.1.5/18/I/013 “Atbalsts Daugavpils Universitātes zinātnisko inovāciju ieviešanai un starptautiskās pētnieciskās kapacitātes veicināšanai” īstenošanas nodrošināšanai, atbilstoši pasūtītāja prasībām (tehniskajai specifikācijai).

Informācija par iepirkuma priekšmetu (tehniskā specifikācija) uz 8 lp.

Pieteikums un finanšu piedāvājuma veidlapa uz 1 lp.

Līgums projekts uz 3 lp.