DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE REALIZĒ PROJEKTU “NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE” (7. KĀRTA)

09.06.2022
dalies:
drukā:

No 2022. gada 1. aprīļa līdz 10. jūnijam Daugavpils Universitātē (DU) norisinās mācības Eiropas Savienības fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros.

DU īsteno studiju kursu programmas “Programmēšanas valoda C#” (4 kredītpunktu apjomā) un “Datorgrafika un animācija” (2 kredītpunktu apjomā).

Profesionāli un pieredzējuši DU mācībspēki projektā uzņemtajiem dalībniekiem sniedz nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas.

Studiju kursā “Programmēšanas valoda C#” mācību dalībnieki apgūst programmēšanas valodas “C#” pamatus MS Visual Studio programmatūras vidē, analizējot objektorientētās, vizuālās un notikumorientētās programmēšanas pamatprincipus. Mācību gaitā izglītojamie stiprina profesionālās kompetences, rakstot programmas C# valodā un izmantojot dažādas šīs programmēšanas valodas piedāvātās iespējas.

Savukārt studiju kursā “Datorgrafika un animācija” projektā uzņemtie nodarbinātie uzzināja par dažādiem datorgrafikas un animācijas veidiem, attēlu un animāciju apstrādes programmām un to sniegtajām iespējām. Nodarbībās tika aplūkoti dažādi bezmaksas tiešsaistes rīki, kas palīdzēja rast priekšstatu par to, cik vienkārši, bet efektīvi iespējams strādāt ar datorgrafikas programmām un zināšanas pielietot ikdienas darbā.

Mācību dalībnieki atzinīgi novērtē mācībās gūtās zināšanas, mācību kvalitāti un organizāciju, pasniedzēju profesionālās prasmes. Liela daļa projekta dalībnieku apstiprina, ka mācību programmas apguve ir svarīga ikdienas darbā, karjeras attīstībā, kā arī profesionālo un personīgo ieceru īstenošanā.

Katram apmācību dalībniekam kursu noslēgumā tiks piešķirta apliecība par studiju kursa apguvi.

Par projektu:

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.