DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Daugavpils Universitāte aicina pieteikties mācībām pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

13.04.2023
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitāte Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (9. kārta), kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), ietvaros aicina pieteikties studiju kursam “Digitālā identitāte un informācijas drošība” un “Digitālā satura veidošana un informācijas apstrāde”.

Vai vēlaties apgūt kiberdrošības un digitālās identitātes pamatus?

Mācību programma “Digitālā identitāte un informācijas drošība” palīdzēs iegūt zināšanas par digitālo vidi un tīkla etiķeti, kā arī prasmes digitālā satura veidošanai, rediģēšanai, koplietošanai un aizsardzībai. Iegūtās kompetences ļaus efektīvi atpazīt digitālos pakalpojumus, veicinās drošāku digitālo tehnoloģiju pielietojumu darbā un ikdienā.

PIETEIKTIES

Vai vēlaties uzzināt vairāk par programmnodrošinājuma izmantošanu teksta veidošanā, noformēšanā un datu apstrādē?

Mācību programma “Digitālā satura veidošana un informācijas apstrāde” sniegs zināšanas par digitālā satura autortiesību un licenču noteikumiem, kā arī praktiskas iemaņas digitālā satura veidošanā, organizēšanā, rediģēšanā, uzglabāšanā, tostarp mākoņglabātuves programmatūras lietošanā, kā arī datu analīzē un rezultātu vizualizācijā.

PIETEIKTIES

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri. Īpaši aicināti pieteikties sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni.

Īstenošanas periods: 6-8 nedēļas

Prasības: vidējā izglītība, datora lietošanas pamatzināšanas

Nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums: dators ar interneta pieslēgumu.

Mācību izmaksas:  36.00 EUR (10% no pilnas mācību maksas 360.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikšanās: līdz 2023. gada 24. aprīlim.

Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem: www.macibaspieaugusajiem.lv

Par projektu:

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb Mācību pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot vairāk nekā 45 miljonus eiro. Projektu no 2017. līdz 2023. gada beigām īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Iespēja apgūt digitālās prasmes Mācību pieaugušajiem projekta 9. kārtas ietvaros notiek Eiropas Savienības prasmju gada (#EuropeanYearOfSkills) ietvaros.

Papildu informācija:

Programmas kontaktpersona DU

Ilze Kačāne | 29238199 | ilze.kacane@du.lv