DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME, SADARBĪBĀ AR DAUGAVPILS UNIVERSITĀTI, UZSĀK STEM PEDAGOGU APMĀCĪBAS

11.03.2021
dalies:
drukā:

2021. gada 13.martā sāksies STEM pedagogu apmācību nodarbību cikls, kas tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programma “Pētniecība un izglītība” aktivitāte “Inovācijas centri” programmas projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”, Nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. Nr.9.-20.2.2.1/4 ietvaros.

Pedagogu tālākizglītības apmācību programmas mērķis ir bagātināt skolotāju zināšanas, prasmes un kompetences STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātne, matemātika) un uzņēmējdarbības izglītības jomā, veicinot inovatīvu zināšanu apguvi un piedāvājot jaunus mācīšanās rīkus, tādējādi nodrošinot uz pētījumiem balstītas zināšanas un stiprinot skolotāju spēju iedvesmot un motivēt un atbalstīt jauniešus pievērsties vairāk dabaszinātņu un tehnoloģiju studijām savu nākotnes mērķu īstenošanai un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai.

Daugavpils Universitāte nodrošinās tālākizglītības apmācību programmas īstenošanu. Apmācības tiks īstenotas  laika posmā no 2021. gada marta līdz aprīlim –programmas dalībnieku 1.grupa. Šī grupa uzsāks apmācības interneta vidē. Savukārt 2021. gada 3. un 4. ceturksnī apmācības plānotas klātienē, ja epidemioloģiskie apstākļi valstī to ļaus. Kopumā apmācībās piedalīsies četras pedagogu grupas ar aptuveni 15 dalībniekiem katrā grupā,  60 akadēmisko stundu apjomā.

Projekta mērķis ir veicināt zināšanu attīstību un izglītojamo karjeras izvēli STEM un uzņēmējdarbības jomā, izstrādājot un īstenojot izglītojošas programmas, interaktīvas tematiskās nodarbības, koprades telpas un citus interaktīvus pasākumus pedagogiem un skolēniem. Projekta vadošais partneris ir Daugavpils pilsētas dome, savukārt sadarbības partneri ir Daugavpils Universitāte un Tronheimas Zinātnes centrs (Norvēģijā).

Jolanta Ūzuliņa, projekta koordinatore

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļa

Jolanta.uzulina@daugavpils.lv